BUDOWA KANALIZACJI ZBIORCZEJ W WIĘKSZEJ CZĘŚCI GMINY GDÓW ZABLOKOWANA PRZEZ WŁADZĘ

Zbiorcza kanalizacja sanitarna w Gminie Gdów będzie utworzona wyłącznie w 6 miejscowościach, a w 23 miejscowościach jej po prostu nie będzie. O taki stan rzeczy „zatroszczył się” sam… wójt Zbigniew Wojas.

Już na koniec 2014 roku sieć kanalizacyjna w Gminie Gdów liczyła tylko 37,5 km. W mniejszej Gminie Kłaj tej sieci było 54,6 km, w Gminie Wieliczka – 180,8 km, a w Gminie Niepołomice – 216,4 km. Jedynie w Gminie Biskupice na koniec 2014 roku nie było sieci kanalizacyjnej, chociaż akurat tam sytuacja zmienia się „na plus” w ostatnim czasie dość mocno.

W kwestii dostępu mieszkańców do instalacji kanalizacyjnej gmina Gdów znajduje się „w tyle” wśród innych małopolskich gmin. Część mieszkańców nie zdaje sobie jednak sprawy, że to wójt Zbigniew Wojas, który tak ochoczo obiecywał kanalizacje w gminie Gdów, stoi za „zablokowaniem” budowy kanalizacji zbiorczej w większej części gminy. Dlaczego?

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne  nałożony został obowiązek wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, które winny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

Kanalizacja zbiorcza w gminie Gdów byłaby WSZĘDZIE, w każdym sołectwie, gdyż 12 lat temu w 2006 roku Wojewoda Małopolski rozporządzeniem Nr 32/06 z dnia 6 czerwca 2006 r. wyznaczył aglomerację Gdów o równoważnej liczbie mieszkańców 17500 z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Gdów, Pierzchów. Zatem kanalizacja zbiorcza w gminie Gdów musiałaby objąć praktycznie wszystkich mieszkańców gminy. Musiałaby, ale…

Wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas pismem z dnia 30 lipca 2014 r., znak: IPZ.IV.7013.KPOŚK.2.14, uzupełnionym dnia 3 listopada 2014 r., zawnioskował o zmianę obszaru i granic aglomeracji Gdów.

Efektem tego stało się wyznaczenie przez Sejmik aglomeracji Gdów o równoważnej liczbie mieszkańców 8023 z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach: Gdów i Pierzchów. Aglomeracja obejmowała już nie całą gminę, a tylko niektóre miejscowości, a konkretnie: Gdów, Pierzchów, Niegowić, Niewiarów, Marszowice i Fałkowice. Czyli z 29 miejscowości Gminy Gdów, gdzie pierwotnie trzeba byłoby budować kanalizację zbiorczą, zmniejszono liczbę tych miejscowości do sześciu.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*