BUDOWA LINII KOLEJOWEJ PRZEZ GMINĘ GDÓW. NAJNOWSZE INFORMACJE

Czy w związku z obecnie trwającą epidemią zagrożona jest budowa linii kolejowej między innymi przez Gminę Gdów? Nic z tych rzeczy. Prace projektowe trwają i realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują pierwszy etap przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Etap ten obejmuje prace projektowe i geologiczne. Mimo pandemii prace projektowe realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Co się dzieje w Gminie Gdów?
W bieżącym roku 2020, na terenie gminy Gdów przeprowadzono pomiary geodezyjne, niezbędne do wykonania map dla celów projektowych.

Pomimo tego, że na początku roku pojawiały się informacje, że prace i badania geologiczne prowadzone będą w naszej gminie do 30 kwietnia to jednak okazuje się, że są one nadal realizowane. W trakcie realizacji są prace geologiczne, polegające na badaniu podłoża gruntowego. Wykonywane są wiercenia zarówno pod torowiska, przebudowywane drogi jak i obiekty inżynieryjne. Prace geologiczne rozpoczęto w pierwszym kwartale 2020 r. 

A co będzie się działo w najbliższym czasie?

W III kwartale 2020 r., planowane jest opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz geologiczno-inżynierskiej. W tym roku rozpocznie się również opracowywanie projektów budowlanych.


Na terenie Gminy Gdów planowana jest budowa stacji pasażersko-towarowej w Gdowie oraz przystanków osobowych w Wiatowicach i Zagórzanach. W stacji Gdów, dla pasażerów będą dostępne 2 perony dwukrawędziowe o długości 200 m. Komunikację na perony mają zapewnić dwupoziomowe dojścia.


W Gminie przewiduje się także budowę kilkunastu obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, zapewniających bezpieczną komunikację kolejową i drogową.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*