BUDYNKI LETNISKOWE W GMINIE GDÓW. GDZIE JEST ICH NAJWIĘCEJ A GDZIE NAJMNIEJ

Czy wiecie ile w gminie Gdów jest budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe? Czy wiecie w którym sołectwie naszej gminy tych budynków jest najwięcej a w którym najmniej?

Dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny jego podstawowej funkcji istotne jest ustalenie, czy w danym budynku realizuje się cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli osoba korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy.

W gminie Gdów jest 345 budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Najwięcej tych budynków jest z oczywistych powodów w Gdowie (92 budynki), ale warto zwrócić uwagę na fakt, że w dużo mniejszych Winiarach tych budynków jest aż 77. Najmniej natomiast jest w Niewiarowie, Szczytnikach, Światnikach Dolnych (po 1-nym takim budynku) i w Czyżowie, gdzie takich budynków w ogóle nie ma.

Ile takich budynków jest w każdym sołectwie gminy Gdów?

Gdów – 92 budynki

Winiary – 77 budynków

Zręczyce – 26 budynków

Jaroszówka – 24 budynki

Klęczana – 16 budynków

Zagórzany – 14 budynków

Hucisko – 14 budynków

Nieznanowice – 9 budynków

Niegowić – 9 budynków

Fałkowice – 7 budynków

Podolany – 7 budynków

Książnice – 6 budynków

Marszowice – 5 budynków

Bilczyce – 4 budynki

Niżowa – 4 budynki

Stryszowa – 4 budynki

Wieniec – 4 budynki

Zalesiany – 4 budynki

Krakuszowice – 3 budynki

Kunice – 3 budynki

Cichawa – 2 budynki

Liplas – 2 budynki

Pierzchów – 2 budynki

Wiatowice – 2 budynki

Zborczyce – 2 budynki

Niewiarów – 1 budynek

Szczytniki – 1 budynek

Świątniki Dolne – 1 budynek

Czyżów – brak takich budynków

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*