DLACZEGO W GMINIE GDÓW NIE OBNIŻONO MIESZKAŃCOM OPŁAT ZA ŚMIECI?

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdowie – na co możemy liczyć?

Mieszkańcy gminy Gdów po wczorajszej publikacji artykułu na temat gospodarki odpadami komunalnymi zwrócili się do redakcji Gazety Gdowianin o to,  żeby dokładnie przybliżyć kwestię finansowania tego systemu. Coraz więcej osób zwraca uwagę, że w całym systemie mogą zostawać niewykorzystane środki, których przecież miało nie być. Jednak jeżeli już jest jakaś nadwyżka pieniężna dobrze byłoby żebyśmy wszyscy wiedzieli na co jest wykorzystywana.


Od stycznia 2016 r. w Gminie Gdów odpady komunalne wywozi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol sp. z o.o. z Tylmanowej, które wygrało przetarg między innymi z MPGO sp. z o.o. z Krakowa oraz z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKI z Krakowa. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 2 327 616, 00 zł brutto, a samo zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem mamy firmę, która przez dwa lata obsługiwać będzie naszą gminę.

Zawarcie dwuletniego kontraktu jest dobrym pomysłem, lecz biorąc pod uwagę informacje, które docierają do redakcji Gazety Gdowianin można przyjąć, że nie do końca jesteśmy informowani o wszystkim.
Przejdźmy zatem do analizy obecnej sytuacji: otóż jak wcześniej wspomnieliśmy, dwuletni kontrakt na wywożenie odpadów komunalnych kosztował będzie Gminę Gdów 2 327 616, 00 zł – to daję roczną kwotę w wysokości 1 163 808 zł.

Natomiast z Uchwały Budżetowej Gminy Gdów na 2016 r. (Nr XVII/118/2015 Rady Gminy Gdów z dnia 30 grudnia 2015 roku) dowiadujemy się, że dochody (wpływ) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym roku wynosić będą 1 500 000,00 zł i tyle samo wydatki (§6 pkt 5 uchwały).

Z załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej można wnioskować, że wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zakresie wyniosą w 2016 r. 1 380 000 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne oscylować będą na poziomie 120 000 zł, co da łącznie wspomnianą kwotę 1 500 000 zł.

Jednak porównują obie kwoty a więc 1 163 808 zł (z przetargu) i 1 500 000 zł przyjętą w Uchwale Budżetowej nie trudno zauważyć ogromną różnicę wynoszącą 336 192 zł. Odejmując od tej kwoty (120 000 zł) koszty zatrudnienia pracowników obsługujących cały system pozostanie pokaźna kwota 216 192 zł.

Skąd ta różnica, która w ciągu dwóch lat może wynieść nawet 432 384 zł ?Będziemy próbować to wyjaśniać, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż dzieląc np. roczną kwotę 216 192 zł na 29 sołectw otrzymujemy blisko 7454,89 zł dodatkowych środków do wykorzystania na dowolny cel.
Poszczególne sołectwa mogłyby np. finansować z tych pieniędzy doraźne remonty szkół czy przedszkoli. Wszyscy wiemy, że potrzeb jest dużo.
Chcemy również korzystając z okazji przedstawić punkt widzenia mieszkańców naszej Gminy dotyczący wywożenia śmieci, a który to pominęliśmy w poprzednim artykule. Otóż, czytelnicy Gazety Gdowianin zauważyli, że „w każdej miejscowości odpady są wywożone rzadziej” – „wywożone będą tylko 24 razy w roku, a były 26 razy”. Czytelnik zauważył też, że: „obecnie śmieci zmieszane wywożone będą co jakiś czas np. raz na miesiąc: Niegowić, Marszowice, Pierzchów, Cichawa, Zagórzany, Zalesiany, Stryszowa, Zręczyce, Podolany, Jaroszówka, Klęczana. Odbiór połowa lutego następny w połowie marca. Również w okresie letnim śmieci będą wywożone co 3 tygodnie co nie będzie ani przyjemne dla mieszkańców ani bezpieczne”.


Analizując harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gdów na 2016 r. jak i harmonogramy np. dla Liplasu, Niegowici, Marszowic, Pierzchowa, Cichawy, Stryszowej, Zręczyc z 2015 r.zauważalna jest wspomniana przez czytelnika różnica częstotliwości wywozu. Nie ulega wątpliwości, że w 2015 r. śmieci były wywożone częściej a kwoty uzyskane w drodze przetargu za 2015 i 2016 były porównywalne. Zatem wbrew pozorom jest drożej.


Wyliczenia przyjęte w niniejszym artykule uwzględniają wpływy do budżetu jedynie planowane, co niekoniecznie może mieć odzwierciedlenie w stanie rzeczywistym. Do budżetu Gminy Gdów mogą wpłynąć niższe pieniądze, co przełoży się na kwoty, które zostały wyliczone na potrzeby tego artykułu.

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*