DOSTĘPNOŚĆ DO OBIEKTÓW PUBLICZNYCH

Pod koniec kwietnia wspominaliśmy o braku podjazdu dla wózków na wyremontowanym parkingu przy kościele w Gdowie. Problem ten zgłosili sami mieszkańcy Gdowa. Minęło trochę czasu i w tej kwestii niewiele się zmieniło. Być może już niebawem dzięki ustawodawcy łatwiej będzie egzekwować od organów publicznych wprowadzanie rozwiązań ułatwiających dostępność. Mowa o uchwalonej przez Sejm ustawie o dostępności. Zobowiązuje ona podmioty publiczne do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych: szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia.

W praktyce chodzi o konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych. W indywidualnych przypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.

Ustawa przewiduje utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie  możliwe złożenie skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania pięciu procent zniżki we wpłatach przekazywanych do PFRON.

Na dostosowanie obiektów do wymogów ustawy instytucje publiczne będą miały dwa lata.

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się remont parkingu dolnego przy kościele w Gdowie. Wykonano szereg prac bardzo potrzebnych mieszkańcom, a związanych z poprawą jakości miejsc parkingowych, których jak większość zapewne wie w Gdowie brakuje. Szumna przedwyborcza obietnica wójta Zbigniewa Wojasa dotycząca budowy większego parkingu w Gdowie na razie pozostaje kolejną niepełnioną obietnicą Wojasa. Remontując dolny parking przy kościele w Gdowie zapomniano jednak o jednym, dość istotnym dla mieszkańców rozwiązaniu. Mowa o podjeździe dla wózków dziecięcych.

Na problem braku takiego podjazdu uwagę zwrócili sami mieszkańcy:

” […] Trapi mnie brak podjazdów dla wózków na nowo oddanym parkingu przy kościele. W naszej Parafii jest bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi. Czy tak trudno było by na jednych schodach zamontować podjazd, aby ułatwić rodzinom dostęp z parkingu na dole do kościoła?”

Trudno nie zgodzić się z jedną z wiadomości jaką nasza redakcja otrzymała w opisywanej sprawie.

Udogodnienia dla rodziców z dziećmi czy też dla osób niepełnosprawnych są dziś stałym elementem krajobrazu w każdej społeczności. Dzięki nim np. osoby z niepełnosprawnością fizyczną nie są wykluczone z życia codziennego i mają zapewnioną samodzielność. Taki podjazd dla wózków bez wątpienia ułatwiłby  życie codzienne. Tym bardziej, że w Gdowie trzeba nadłożyć dość sporej drogi, aby dotrzeć okrężną drogą do kościoła bez konieczności pokonywania wysokich stopni schodów.

Najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem byłby montaż na etapie inwestycji takiego sprzętu. Jest to mała lecz istotna zmiana, która zapewnia tak ważną dla każdego z nas niezależność. A przecież nowoczesne podjazdy dla wózków są lekkie i funkcjonalne, nie mówiąc już, że nie drogie w realizacji. W Gdowie jednak w tym zakresie na etapie planowania inwestycji najwyraźniej o tym nie pomyślano.

Do rozwiązania pozostają również kwestie dostępności na terenie gminy Gdów do niektórych obiektów instytucji publicznych.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*