DZIAŁANIA POLICJI Z GDOWA

Co jakiś czas słyszymy w mediach, że w trakcie zatrzymania groźnych przestępców, samochód prowadzony przez nich staranował radiowóz blokujący drogę, że w trakcie akcji ranni zostali antyterroryści. To przykłady na to, jak niebezpieczny jest zawód policjanta. Każdego roku tysiące policjantów jest celem brutalnego, bandyckiego ataku tylko dlatego, że nosi policyjny mundur, że strzeże bezpieczeństwa nas wszystkich.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:(…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…)” – to słowa ślubowane przez każdego policjanta wstępującego do służby.

Każdego dnia policjanci będący w służbie narażają swoje zdrowie, życie, podczas bohaterskich akcji ratowniczych, brawurowych zatrzymań groźnych przestępców. Ci BOHATEROWIE są również wśród naszej lokalnej społeczności: gdowskiej, wielickiej… Pamiętajmy o tym!

Policjanci z Komisariatu Policji w Gdowie w roku 2015 przeprowadzili aż 2427 interwencji, 295 czynności w sprawie o wykroczenia, 244 dochodzenia w sprawie o przestępstwo, ujawnili 75 nietrzeźwych kierujących, nałożyli 395 mandatów karnych.

Ogólna wykrywalność przestępstw gdowskiej Policji w roku 2015 wyniosła 63,58% (wykrywalność przestępstw kryminalnych: 51,33%). To wzrost w stosunku do roku 2014. Wtedy ogólna wykrywalność przestępstw w Gdowie wyniosła 57,92%, a wykrywalność przestępstw kryminalnych 45,87%).

Stan etatowy Komisariatu Policji w Gdowie to 26 policjantów, ale stan faktyczny na dzień 7 stycznia 2016 r. to 20 policjantów. A przecież tylko na terenie gminy Gdów zameldowane są 17 tys. 482 osoby (stan na dzień: 31 grudnia 2015 r.).

Jak przedstawiają się dane statystyczne obrazujące pracę Komisariatu Policji w Gdowie na przestrzeni kilku ostatnich lat?

Ilość przeprowadzonych interwencji:
2010 r. – 3543
2011 r. – 3264
2012 r. – 3201
2013 r. – 2392
2014 r. – 2267
2015 r. – 2427

Ilość przeprowadzonych dochodzeń w sprawie o przestępstwo:
2010 r. – 370
2011 r. – 354
2012 r. – 334
2013 r. – 306
2014 r. – 257
2015 r. – 244

Ilość przeprowadzonych czynności w sprawie o wykroczenia:
2010 r. – 400
2011 r. – 265
2012 r. – 241
2013 r. – 242
2014 r. – 316
2015 r. – 295

Ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących:
2010 r. – 69
2011 r. – 46
2012 r. – 54
2013 r. – 81
2014 r. – 71
2015 r. – 75

Ilość nałożonych mandatów karnych:
2010 r. – 451
2011 r. – 318
2012 r. – 492
2013 r. – 454
2014 r. – 411
2015 r. – 395

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*