DZIECI OBJĘTE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM W POWIECIE WIELICKIM

W polskim systemie oświaty pierwszym etapem kształcenia jest wychowanie przedszkolne. Stan na dzień 30 września 2018 roku był taki, że 86,4% dzieci w wieku 3-6 lat uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego. Chociaż wskaźnik ten jest wyższy niż w poprzednich latach to nadal jest niższy niż średnia dla krajów OECD i Unii Europejskiej.W powiecie wielickim najlepiej pod tym względem sytuacja wygląda w gminie Wieliczka oraz w gminie Niepołomice. Niewiele gorzej jest w gminie Kłaj. Najsłabiej w tym zakresie wypadają gminy Gdów i Biskupice.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3−6 lat i realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne przeznaczone są dla dzieci w wieku 3−6 lat, a oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dla dzieci sześcioletnich. W ubiegłym roku szkolnym funkcjonowało 22 tysiące (wzrost o 0,3 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego:

 • 12,1 tys. przedszkoli (wzrost o 0,4 tys.),
 • 8,0 tys. oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 • 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz
 • 1,7 tys. punktów przedszkolnych.

 

Powiat Wielicki:

W powiecie wielickim odsetek dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w 2018 roku najwyższym był w Gminie Wieliczka i wyniósł 101,6%, co uplasowało gminę na 10. miejscu wśród wszystkich gmin województwa małopolskiego.

Kolejne miejsce zajęła Gmina Niepołomice (100,1% – 14 miejsce w województwie).

Następnie uplasowała się Gmina Kłaj (97,8% – 18 miejsce w województwie).

Dalej Gmina Gdów (87,0% – 74 miejsce w województwie).

I wreszcie Gmina Biskupice (78,8% – 117 miejsce w województwie).

 

A tak wygląda pierwsza 10-tka gmina z województwa małopolskiego:

1. Mszana Dolna

2. Limanowa

3. Zabierzów

4. Sucha Beskidzka

5. Grybów

6. Mucharz

7. Zakopane

8. Świątniki Górne

9. Oświęcim

10. Wieliczka

W stosunku do roku szkolnego 2016/17 liczba wszystkich placówek wzrosła o 1,4%. Wzrost odnotowano w liczbie przedszkoli, których przybyło 384 (co stanowiło przyrost o 3,2%), w tym 87 placówek na wsi, co stanowi wzrost o 2,2%.

W pozostałych typach placówek wystąpił spadek ich liczby i wyniósł on odpowiednio: w przypadku oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 0,2%, punktów przedszkolnych – 3,4%, a zespołów wychowania przedszkolnego – o 3,8%. Przedszkola stanowiły ponad połowę (55,3%) wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, przy czym ponad 2/3 (67,5%) wszystkich przedszkoli zlokalizowanych jest w miastach. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowiły 36,5% wszystkich typów placówek, przy czym 75,4% było umiejscowionych na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne stanowiły 8,2% wszystkich placówek (57,5% znajdowało się na wsi).

W roku szkolnym 2017/18 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objętych było 1361,2 tys. dzieci, tj. o 62,0 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w miastach stanowiła 99,9% dzieci w wieku od 3 do 6 lat (wzrost o 6,5 pkt. proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2016/17), w tym 101,6% sześciolatków, 106,2% pięciolatków, 101,4% czterolatków i 90,3% trzylatków. Odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach zlokalizowanych w miastach przekroczył 100% ze względu na uczęszczanie do tych przedszkoli dzieci dowożonych z gmin wiejskich przez rodziców pracujących w miastach. Wskaźnik dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w wieku 3-6 lat na wsi wynosił 67,9% (wzrost o 4,5 pkt. proc.), w tym 77,4% sześciolatków, 76,1% pięciolatków, 66,5% czterolatków i 50,3% trzylatków.

Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata w Polsce wyniósł 80,1%, zwiększył się zatem o 4,0 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Podobnie, jak w kilku poprzednich latach, najwięcej dzieci w tym wieku uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego w województwach:

 • mazowieckim – 87,9%,
 • opolskim – 86,2% oraz
 • wielkopolskim – 83,0% i
 • śląskim – 82,5%,

a najmniej w województwach:

 • warmińsko-mazurskim – 69,2% oraz
 • kujawsko-pomorskim – 70,3%.

W roku 2017/18 do zajęć szkolnych przygotowywało się 362,5 tys. sześciolatków, a wśród województw o największym udziale sześciolatków w placówkach wychowania przedszkolnego były:

 • mazowieckie 93,7%,
 • małopolskie 93,6% oraz
 • podkarpackie 93,1%.

Liczba dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego wzrosła o 13,7% i stanowiła 1,8% wszystkich przedszkolaków (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Jedną z form opieki nad nimi są przedszkola specjalne. W roku szkolnym 2017/18 funkcjonowały 264 takie placówki (o 22 więcej niż w roku poprzednim), do których uczęszczało 4,4 tys. dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: GUS

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*