EKSTRA KASA DLA WÓJTA CZYLI EKWIWALENT ZA URLOP

Oceniając przed czterema czy pięcioma laty sytuację wypłacanych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla osób zarządzających gminami i powiatem można było odnieść wrażenie, że ten przywilej wykorzystywany jest nagminnie i mało kto w powiecie wielickim ma skrupuły przed pobraniem bardzo wysokiego ekwiwalentu pieniężnego. Dość powiedzieć, że wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas od roku 2002 do roku 2014 pobrał niecałe 102 tysiące złotych za 199 dni niewykorzystanego urlopu. W ostatniej kadencji sytuacja uległa poprawie…

Przepisy kodeksu Prawa pracy mówią wyraźnie, że pracownik, czyli również wójt, burmistrz, starosta powinni wykorzystać urlop z poprzedniego roku do konkretnego dnia roku następnego. Tymczasem odnieść można wrażenie, że gospodarze gmin wprost uwielbiają pracować, a „konia z rzędem temu” kto zmusi wójta do wypoczynku. Nagle okazuje się, że nie można gminy zostawić samej czy też, że była cała masa ważnych spraw do załatwienia. I zapewne po części tak jest, dlatego mieszkańcy danej gminy zamiast narzekać powinni być pełni podziwu za poświęcone zaangażowanie na rzecz wykonywanej pracy. I gdzieś tam w głowie jednego czy drugiego mieszkańca takiej gminy pojawi się myśl: czy jest to troska wyłącznie o dobro gminy? A może chodzi o wzbogacenie własnej kieszeni?

Fakt jest taki, że po zakończonej kadencji samorządowej przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Zależny jest on od zarobków, a jak mieszkańcom zapewne wiadomo, na przestrzeni wielu lat zarobki wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa należą do najwyższych wśród wszystkich wójtów i burmistrzów w powiecie wielickim.

Gospodarze gmin, miast i powiatów, w przypadku braku wyboru na kolejną kadencję dostają całkiem spory ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W przypadku osób ponownie wybranych na urząd wójta, burmistrza, prezydenta  czy starosty stają oni przed wyborem: mogą skorzystać z przysługującego „zaległego” urlopu lub go spieniężyć.

Jeszcze pięć lat temu niektóre media donosiły o rekordowych ekwiwalentach w powiecie wielickim. Po minionej kadencji samorządowej można powiedzieć, że w Gminie Gdów pod tym względem jest trochę lepiej. Za kadencję 2014-2018 Zbigniew Wojas pobrał ekwiwalent w kwocie netto 8 480 zł za 28 dni niewykorzystanego urlopu.

Zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ekwiwalent dla wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa:

Kadencja 2002-2006:   74 dni – 29 450 zł

Kadencja 2006-2010:   67 dni – 37 970 zł

Kadencja 2010-2014:  58 dni  –  34 427 zł

Kadencja 2014-2018: 28 dni – 8 480 zł

Łącznie:                                      110 327 zł

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*