GMINA GDÓW A INNE GMINY

Porównujemy gminę Gdów na tle pozostałych gmin powiatu wielickiego oraz na tle pozostałych gmin z całego województwa małopolskiego.

  1. WYDATKI BUDŻETU GMINY GDÓW NA 1 MIESZKAŃCA

Gmina Gdów zajmuje 3 miejsce w powiecie wielickim i 95 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 9 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 2 miejsce w powiecie i 24 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 3 miejsce w powiecie i 95 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 4 miejsce w powiecie i 111 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 5 miejsce w powiecie i 144 miejsce w województwie.

 

  1. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU GMINY GDÓW NA 1 MIESZKAŃCA

Gmina Gdów zajmuje 5 miejsce w powiecie wielickim i 114 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 11 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 2 miejsce w powiecie i 31 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 3 miejsce w powiecie i 51 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 4 miejsce w powiecie i 56 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 5 miejsce w powiecie i 114 miejsce w województwie.

 

  1. ŚRODKI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY GDÓW NA FINANSOWANIE i WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH NA 1 MIESZKAŃCA

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 60 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 14 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 2 miejsce w powiecie i 15 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 3 miejsce w powiecie i 48 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 60 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 5 miejsce w powiecie i 132 miejsce w województwie.

 

  1. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON NA 10 TYS. LUDNOŚCI

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 60 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Wieliczka: 1 miejsce w powiecie i 8 miejsce w województwie,

– gmina Niepołomice: 2 miejsce w powiecie i 23 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 3 miejsce w powiecie i 42 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 60 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 5 miejsce w powiecie i 72 miejsce w województwie.

 

  1. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 84 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 33 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 2 miejsce w powiecie i 54 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 3 miejsce w powiecie i 59 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 84 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 5 miejsce w powiecie i 105 miejsce w województwie.

 

  1. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 135 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 33 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 2 miejsce w powiecie i 73 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 3 miejsce w powiecie i 79 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 135 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 5 miejsce w powiecie i 170 miejsce w województwie.

 

  1. ODSETEK LUDNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z INSTALACJI GAZOWEJ

Gmina Gdów zajmuje 5 miejsce w powiecie wielickim i 65 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Kłaj: 1 miejsce w powiecie i 1 miejsce w województwie,

– gmina Niepołomice: 2 miejsce w powiecie i 6 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 3 miejsce w powiecie i 20 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 4 miejsce w powiecie i 35 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 5 miejsce w powiecie i 65 miejsce w województwie.

 

  1. PRZECIĘTNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 63 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 17 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 2 miejsce w powiecie i 26 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 3 miejsce w powiecie i 48 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 63 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 5 miejsce w powiecie i 103 miejsce w województwie.

 

  1. LUDNOŚĆ NA 1 KM2

Gmina Gdów zajmuje 4 miejsce w powiecie wielickim i 75 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Wieliczka: 1 miejsce w powiecie i 10 miejsce w województwie,

– gmina Niepołomice: 2 miejsce w powiecie i 30 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 3 miejsce w powiecie i 39 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 4 miejsce w powiecie i 75 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 4 miejsce w powiecie i 75 miejsce w województwie.

 

          10. SALDO MIGRACJI NA 1000 LUDNOŚCI

Gmina Gdów zajmuje 5 miejsce w powiecie wielickim i 32 miejsce na tle pozostałych gmin województwa małopolskiego.

 

– gmina Niepołomice: 1 miejsce w powiecie i 2 miejsce w województwie,

– gmina Biskupice: 2 miejsce w powiecie i 5 miejsce w województwie,

– gmina Wieliczka: 3 miejsce w powiecie i 7 miejsce w województwie,

– gmina Kłaj: 4 miejsce w powiecie i 28 miejsce w województwie,

– gmina Gdów: 5 miejsce w powiecie i 32 miejsce w województwie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*