HISTORIA FLORIANA DANIELA

Florian Daniel, 23-letni partyzant Armii Krajowej – został rozstrzelany na nasypie kolejowym przed warzelnią soli, w Barbórkę – 4 grudnia 1943 r. podczas egzekucji dziesięciu młodych Polaków, przywiezionych z więzienia na Montelupich w Krakowie. Wyrok wykonano w odwecie za śmierć obywatela niemieckiego oraz – jak napisano na „Obwieszczeniu” w Wieliczce – za przynależność do organizacji terrorystycznej i nielegalne posiadanie broni. Mimo, że niemieckie „Afisze Śmierci” często podawały niezgodną z faktem listę zabitych, przyjmuje się, że pierwszych pięciu z „Obwieszczenia” zostało zabitych właśnie w tym miejscu. Byli to:  Daniel Florian, Wąs Stanisław, Skoczek Stefan, Serkowski Tadeusz, Rozpądek Józef.

Niedaleko Gdowa, za rzeką Rabą, ciągną się górzyste lasy, zwane Wólką Zręczycką – dziś kojarzone z pięknym, modrzewiowym dworem Stefana Feilla (Bella Vita). W głębi lasu, na polanie zwanej Rasiki znajdował się drugi, mniejszy dworek myśliwski. Jego właściciel Antoni Feill, jako oficer WP, był powołany do  kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli niemieckiej. W czasie wojny, w latach 1942 – 45,  opuszczony dworek na Rasikach stał się siedzibą Armii Krajowej. W pobliżu, na skraju lasu, na uboczu wsi Podolany, znajdował się dom rodziny Danielów. Ich syn Florian został zmobilizowany przez kolegę z Gdowa, Mariana Szostaka, ps. „Mariancio” i wstąpił do oddziału na Rasikach w 1942 r., przyjmując pseudonim „Ścigalski”. Został łącznikiem z partyzantami BCh, oraz kierownikiem konspiracyjnej Organizacji Młodzieżowej Powiatu pod nazwą „Racibórz”. Partyzanci z Rasików zajmowali się zdobywaniem broni i amunicji (np. w wyrobiskach pobliskiej cegielni odkopali ukrytą w wrześniu 39 r. broń), pozyskiwaniem środków finansowych i żywności, tworzeniem systemu łączności i patroli terenowych oraz rekrutacją nowych członków. Niestety, w maju 1943 r., podczas akcji werbunkowej w Mszanie Dolnej, zostało aresztowanych przez Niemców dwóch partyzantów z oddziału. Jeden z nich, podczas tortur, wydał ośmiu kolegów. 23 listopada 1943 r. Gestapo aresztowało w Gdowie trzech partyzantów AK: Floriana Daniela, Kazimierza Pietrzyka i Eugeniusza Szostaka. Zostali oni przewiezieni do więzienia na ul. Montelupich i szybko znaleźli się na afiszach śmierci.

Na Obwieszczeniu, przy Jego nazwisku, Niemcy napisali, że był terrorystą, który przeszkadzał niemieckiemu dziełu odbudowy. Takie smutne kuriozum…

Florian Daniel był przykładem setek tysięcy młodych Polaków – Patriotów – tamtego pokolenia młodzieży, które bez wahania poświęciło swoje młode życie dla Ojczyzny.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*