INWESTYCJE TRANSPORTOWE ZA UNIJNĄ KASĘ

O wykorzystaniu środków europejskich w latach 2014-2018 przez gminy na inwestycje transportowe warto wspomnieć choćby z tego powodu, że przecież w Gminie Gdów powstała w tym czasie obwodnica. Teoretycznie mogłoby się zatem wydawać, że w opisywanym okresie czasu na terenie Gminy Gdów wykorzystano znaczne środki europejskie na tak zwane zadania drogowe. Wprawdzie budowa „gdowskiej” obwodnicy nie była zadaniem realizowanym przez gminę, jednak środki przeznaczone na jej budowę wliczone zostały w ogólne podsumowanie. Pomimo tego daleko nam do najlepszych. Nawet w powiecie wielickim w tym zestawieniu plasujemy się na przedostatnim miejscu. Dlaczego?

Siedmiu samorządom udało się zdobyć dotacje z UE przekraczające 2,5 tys. zł na jednego mieszkańca. Absolutnym rekordzistą w tej klasyfikacji jest miasto Dziwnów (6057 zł), za nim plasują się gminy wiejskie Rossosz (woj. lubelskie) i Puńsk (podlaskie), Olsztyn, Krynica Morska (pomorskie), Gliwice oraz Rzeszów. Gmina Gdów w swojej kategorii zajęła 881 miejsce w Polsce z wynikiem 8,07 zł.

Pamiętać należy w tym miejscu, że w latach 2016–2018 przebudowanych i rozbudowanych zostało 95 km dróg na terenie województwa małopolskiego w tym wybudowano cztery obwodnice: Oświęcimia, Skały,  Miechowa oraz właśnie Gdowa o łącznej długości 20 km.

Prezentowane zestawienie mówi nam o dotacjach ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku, przeznaczonych na inwestycje transportowe.  Dział ten obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie pozyskują polskie JST.

Jak wypadamy na tle pozostałych gmin z powiatu wielickiego?

– Gmina Niepołomice: 461,61

– Gmina Biskupice: 258,94

– Gmina Wieliczka: 26,46

– Gmina Gdów: 8.07

– Gmina Kłaj: 0,00

Wielkość środków przeznaczanych z programów operacyjnych na inwestycje transportowe zmieniała się w podobnym rytmie, jak ogólna wielkość dotacji unijnych. Po bardzo dobrym roku 2014 nastąpił ostry spadek, by w końcu wydatki te osiągnęły rekordową wielkość w roku 2018. Na co przeznaczana jest największa część tych funduszy? Oczywiście na drogi (ponad 70 proc.). Kolejna znacząca, ale jednak znacznie mniejsza pozycja to lokalny transport zbiorowy (14 proc.) i inwestycje związane z taborem kolejowym (prawie 7 proc.). Z kolei jeśli przyjrzymy się inwestycjom drogowym, to największą wartość mają dotacje na projekty związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich (w sumie 6,6 mld złotych dotacji w latach 2014–2018), a następnie dróg w miastach na prawach powiatu (minimalnie ponad 6 miliardów). Nieco ponad 3 miliardy zł grantów wsparły drogi gminne, a niecałe 1,4 mld zł– powiatowe.

Omawiana tematyka obejmuje wartość dotacji w latach 2014–2018, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Korzystały z nich wszystkie samorządy wojewódzkie i wszystkie miasta– stolice województw. W pozostałych kategoriach samorządów korzystanie z tych środków nie było już tak powszechne. W szczególności środków takich nie dostały dwa spośród miast na prawach powiatów, 75 powiatów (prawie co czwarty samorząd powiatowy), 30 proc. miast powiatowych, prawie co trzecie mniejsze miasto i 40 proc. gmin wiejskich  (co widać w naszym powiecie na przykładzie Gminy Kłaj). Teoretycznie zatem można cieszyć się, że Gminie Gdów przypadła choć niewielka część z tej ogromnej puli. Jednak warto wspomnieć o tych najbardziej „zaradnych”. Siedmiu samorządom udało się zdobyć dotacje przekraczające 2,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca. Absolutnym rekordzistą w tej klasyfikacji pozostaje miasto Dziwnów (zachodniopomorskie, 6057 zł per capi-ta), a za nim plasują się gminy wiejskie Rossosz (lubelskie) i Puńsk (podlaskie), Olsztyn, Krynica Morska (Pomorskie), Gliwice i Rzeszów.

 Wiemy już zatem, że w latach 2014-2018 tylko jedna gmina z powiatu wielickiego (Gmina Kłaj) nie zrealizowała żadnej inwestycji drogowej, kolejowej i związanej z transportem zbiorowym przy wsparciu funduszy unijnych. Nie najlepszy jest również wynik Gminy Gdów (przedostatnie miejsce w powiecie) i to pomimo faktu zrealizowanej na jej terenie inwestycji budowy obwodnicy Gdowa. Godny podkreślenia jest natomiast wynik osiągnięty przez inną gminę wiejską z naszego powiatu – Gminę Biskupice.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*