JAKA KASA NA NAGRODY W URZĘDZIE GMINY W GDOWIE

Jednym z bardziej skutecznych sposobów motywowania pracowników samorządowych jest przyznawanie im nagród uznaniowych. Urzędnicy, którzy mają poczucie, że ich trud i wysiłek jest dostrzegany i doceniany, podchodzą do swojej pracy z jeszcze mocniejszym zaangażowaniem. Oczywiście, również w Urzędzie Gminy w Gdowie przyznawane są nagrody finansowe uznaniowe. W 2014 roku było to około 56 tys. złotych, w 2015 roku – 58 tys. złotych, 2016 roku – 69 tys. złotych, a w 2017 roku – 57 tys. złotych. Jednak urzędnicy otrzymują nie tylko nagrody uznaniowe.

Na nagrody uznaniowe mogą liczyć urzędnicy, którzy w sposób specjalny zaangażowani są w realizację obowiązków i wykazują się inicjatywą oraz ponadprzeciętnym efektem działań oraz są wyjątkowo kreatywni.

Nagrody finansowe uznaniowe jednorazowe przyznawane są w Urzędzie Gminy w Gdowie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Gdów.

W tym miejscu należy wyjaśnić różnicę między nagrodą uznaniową w formie pieniężnej a premią. Różnica bowiem pomiędzy tymi dwoma typami świadczeń pozapłacowych jest zasadnicza. Nagroda uznaniowa w formie pieniężnej nie posiada charakteru roszczeniowego, czyli decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania nie podlega kontroli sądowej (z jednym wyjątkiem: gdy nagroda została już przyznana, ale wstrzymano jej wypłatę lub wręczenie). Natomiast przyznanie premii zależy od tego, czy urzędnik spełnił przesłanki przewidziane w sporządzonym przez pracodawcę regulaminie premiowania. To oznacza, że urzędnik ma prawo domagać się przyznania premii, jeśli wypełni określone w dokumencie warunki.

Nagrody uznaniowe jednorazowe przyznane w Urzędzie Gminy w Gdowie:

2014 r. – 56 540, 63 zł

2015 r. – 58 206, 77 zł

2016 r. – 69 577, 22 zł

2017 r. – 57 014, 53 zł

Oprócz nagród uznaniowych w gdowskim urzędzie wypłacane są również obligatoryjne (obowiązkowe) nagrody jubileuszowe. Podstawą ich przyznania danemu urzędnikowi jest ustawa o pracownikach samorządowych.

Urzędnik jako pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

W jakiej wysokości i po ilu latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa?

po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

po 25 latach pracy— 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

po 30 latach pracy— 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

po 35 latach pracy— 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia miesięcznego;

po 45 latach pracy— 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

Nagrody jubileuszowe przyznane w Urzędzie Gminy w Gdowie:

2014 r. – 50 826, 60 zł (nagrodę jubileuszową otrzymał m.in. ówczesny Sekretarz Gminy Józef Zając)

2015 r. – 66 855, 71 zł (nagrodę jubileuszową otrzymała m.in. Skarbnik Gminy Katarzyna Lisowska)

2016 r. – 68 687, 60 zł (nagrodę jubileuszową otrzymał m.in. Wójt Zbigniew Wojas)

2017 r. – 51 395, 85 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*