KASA Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE GDÓW

Pamiętam jak 1 kwietnia 2004 roku w budynku Urzędu Gminy w Gdowie z wielką „pompą” otwarto Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej. Inicjatywa miała rzekomo charakter nowatorski. Centrum powołano wtedy na mocy porozumienia zawartego przez wójta Zbigniewa Wojasa z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Centrum prowadzić miało doradztwo z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również pozyskiwania środków unijnych zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych, jak i dla gmin. Zresztą co jakiś czas w tamtym czasie władza w Gminie Gdów zapewniała, że będzie dbała o to, aby środki unijne płynęły do gminy w dużej ilości. Cóż z tego. Analizując aż dziesięć lat wskazać należy, że w tak długiej perspektywie czasowej Gmina Gdów pozyskała najmniej środków unijnych ze wszystkich pozostałych gmin powiatu wielickiego. A miało być tak pięknie…

Zresztą, co jakiś czas w różnych publikacjach prasowych pojawiają się informacje sugerujące, że do gminy Gdów „płyną” miliony z unijnej kasy. Informacje te „fałszują” obraz faktycznej skuteczności naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych.

Inicjatywa powołania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej w Gdowie w 2004 roku to była dobra decyzja. Szkoda jedynie, że gdzieś po drodze zawodzą zazwyczaj w naszej gminie instrumenty dochodzenia do zamierzonego celu. Sam pomysł powołania takiego ośrodka w Gdowie zrodził się wtedy podczas targów w Nitrze, gdzie Małopolskę reprezentowała właśnie Gmina Gdów oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Pierwszym kierownikiem Centrum została Ewa Plutecka-Gaweł pełniąca jednocześnie funkcję kierownika powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas otwarcia Centrum podkreślano fakt, że problemem ówczesnej wsi małopolskiej nie było rolnictwo, lecz bezrobocie. Po kilkunastu latach warto wskazać, że w całej Polsce bezrobocie mocno spadło. Jednak ze wszystkich gmin powiatu wielickiego najwyższe bezrobocie jest… w Gminie Gdów.

Jak zatem wygląda kwestia wykorzystania środków ze źródeł unijnych w okresie 10 lat, przy ocenie 314 powiatów, 46 miast na prawach powiatów, 267 miast powiatowych, 580 gmin miejskich oraz 1566 gmin wiejskich w Polsce?

Wśród wszystkich gmin Powiatu Wielickiego najwięcej pieniędzy (środków unijnych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca pozyskały:
1 miejsce – Gmina Niepołomice – 6252,63 zł

2 miejsce – Gmina Wieliczka – 1906,27 zł

3 miejsce – Gmina Kłaj – 1477,56 zł

4 miejsce – Gmina Biskupice – 1080,14 zł

5 miejsce – Gmina Gdów – 864,67 zł

Gminy z Powiatu Wielickiego znalazły się na następujących miejscach w skali całego kraju w swoich kategoriach:
Gmina Niepołomice – 9 miejsce w Polsce

Gmina Wieliczka – 48 miejsce w Polsce

Gmina Kłaj – 688 miejsce w Polsce

Gmina Biskupice – 981 miejsce w Polsce

Gmina Gdów – 1175 miejsce w Polsce

 

Z innych bliskich nam terytorialnie gmin:

Gmina Trzciana – 112 miejsce w Polsce – 3228,30 zł

Gmina Siepraw – 180 miejsce w Polsce – 2788,17 zł

Gmina Łapanów – 295 miejsce w Polsce – 2272,14 zł

Gmina Żegocina – 520 miejsce w Polsce – 1713,07 zł

Gmina Wiśniowa – 608 miejsce w Polsce – 1579,91 zł

Gmina Kłaj – 688 miejsce w Polsce – 1477,56 zł

Gmina Biskupice – 981 miejsce w Polsce – 1080,14 zł

Gmina Gdów – 1175 miejsce w Polsce – 864,67 zł

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*