LEGENDA O FIGURZE Z KSIĄŻNIC

W Książnicach przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej znajduje się kapliczka. Miejsce to skrywa w sobie pewną legendę o której dzisiaj chciałbym opowiedzieć. Legenda dotyczy figury Matki Boskiej znajdującej się w tej kapliczce.

Kapliczka w tym miejscu powstała w 1861 roku na prywatnej działce staraniem mieszkańców Książnic. Wykonano ją z resztek łamanego piaskowca. Czemu z resztek? Otóż niedaleko kamieniarze z Włoch wykonywali filary mostu nad rzeką Rabą. To właśnie z resztek powstałych przy budowie kamiennych filarów – poproszeni o to Włosi – wybudowali kapliczkę.

Po wybudowaniu kapliczki z sąsiedniej Szwabówki będącej przysiółkiem Książnic przeniesiono do niej osiemnastowieczną figurę Matki Boskiej. W górnej części umieszczono równie starą figurę św. Jana Chrzciciela. Od tamtej pory okoliczni mieszkańcy spotykali się przy kapliczce na nabożeństwach majowych.

Legenda jak wspomniałem dotyczy jednak samej figury Matki Boskiej. Otóż figura – zanim przeniesiona została w nowe miejsce – znajdowała się w starej kapliczce na Szwabówce. Kapliczka ta była bardzo zaniedbana i zniszczona. Wprawdzie tuż obok niej mieszkały cztery rodziny austriackich protestantów (Schwenk, Mohr, Ekiel i Enz) ale nie wykazywały one potrzeby opieki nad tym miejscem. Dlatego mieszkańcy Książnic zabrali ze starej kapliczki figurę Matki Boskiej i przenieśli ją do nowej kapliczki wykonanej przez Włochów.

Legenda głosi, że kilkakrotnie figura powracała nocą w tajemniczy sposób na swoje dawne miejsce. W dzień mieszkańcy przenosili ją do kapliczki wybudowanej przez Włochów, a nocą figura Matki Boskiej powracała w dawne miejsce.

Co ciekawe po wojnie do Muzeum Ziemi Bocheńskiej przeniesiono z kapliczki wykonanej przez Włochów figurę św. Jana Chrzciciela. Wtedy to, żeby ta figura ponownie nie wracała w dawne miejsce, w kapliczce umieszczono jej replikę.

Kapliczka w Książnicach zniszczona została niemal całkowicie w 1998 roku kiedy to doszło w tym miejscu do wypadku drogowego. Rok później kapliczkę odbudowano cofając ją w głąb ogrodu. Figury z kaplicy odnowione zostały w 2004 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*