LINIA KOLEJOWA PRZEZ GMINĘ GDÓW. CO PRZYNIÓSŁ ROK 2019

Przedstawiamy dziś chronologiczny zapis wydarzeń za rok 2019 dla zadania polegającego na budowie linii kolejowej między innymi przez Gminę Gdów. W artykule również zamieszczono mapki z planowaną trasą linii oraz stacji kolejowych znajdujących się na terenie naszej gminy.


7.01.2019
– podpisanie umowy o wartości 180 mln PLN z konsorcjum firm EGIS Rail; EGIS Poland oraz MGGP na opracowanie całości dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”.

10.01.2019 – Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 1 pn. „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”, która została wydana w dniu 6.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.


21.01.2019
– Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla Kontraktu nr 2 pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna”, która została wydana w dniu 18.12.2018 r. i której nadano rygor natychmiastowej wykonalności uzyskała status ostateczności.

8.02.2019 – Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.

21.02.2019 – Rozpoczęcie geodezyjnych prac pomiarowych na projektowanym przebiegu nowych linii kolejowych nr 622, 623, 627 i 628 po ich uprzednim zgłoszeniu w ODGiK i KODGiK.


18.04.2019 –
podpisanie umowy z firmą TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Opracowanie Analizy technicznej obciążeń zasilania elektrotrakcyjnego dla istniejących linii kolejowych nr 96, 98, 99, 104 oraz linii kolejowych nr 622, 623, 627, 628”.

10.09.2019 – zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wszystkich Odcinków Kontraktu nr 1 Chabówka – Nowy Sącz.


18.10.2019 –
zakończenie umowy pn. „Opracowanie Analizy technicznej obciążeń zasilania elektrotrakcyjnego dla istniejących linii kolejowych nr 96, 98, 99, 104 oraz linii kolejowych nr 622, 623, 627, 628”. Wskazane opracowanie posłuży dalszym pracom dotyczącym prac projektowych i robót budowlanych związanych z remontem (PT Chabówka, PT Nowy Sącz) oraz budową nowych podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych oraz linii zasilających.

25.11.2019 – zakończenie prac projektowych związanych z wykonaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wszystkich Odcinków Kontraktu nr 2 Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna.


18.12.2019
– pozyskanie kompletu ostatecznych decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego zatwierdzających Programy Robót Geologicznych dla zakładanego Koncepcją Programowo-Przestrzenną zakresu prac na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Obecnie trwają prace geologiczne.

 

 Planowany przebieg trasy przez teren Gminy Gdów:
Zdjęcie nr 1 - linia kolejowa Zdjęcie nr 2 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 3 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 4 - linia kolejowa przez gmine Gdów Zdjęcie nr 5 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 6 - linia kolejowa przez gminę Gdów

Planowana lokalizacja przystanków kolejowych w Gminie Gdów (kolejno na zdjęciach: Gdów, Wiatowice, Zagórzany):

przystanek Gdów

przystanek Wiatowice

przystanki na linii koljowej

 

 TUNELE i ESTAKADY

Na nowo projektowanej linii kolejowej biegnącej przez powiat wielicki, w tym gminę Gdów przyjęto budowę 11 tuneli o łącznej długości 11,82 km w tym w powiecie wielickim jeden tunel na dwutorowym fragmencie linii o długości 0,90 km w pobliżu miejscowości Suchoraba (na poniższej planszy zaznaczony jako T1).
Bezpośrednio za gminą Gdów, po minięciu miejscowości Zagórzany oraz Zalesiany w pobliżu miejscowości Gruszów przyjęto budowę kolejnego tunelu (oznaczenie T2) o długości 1,37 km.
tunele i estakady na trasie linii kolejowej przez gminę Gdów

 

Na nowoprojektowanej linii kolejowej biegnącej przez powiat wielicki, w tym gminę Gdów przyjęto budowę 8 estakad o łącznej długości 7,79 km w tym w powiecie wielickim najdłuższej estakady na dwutorowym fragmencie linii o długości 1,55 km w pobliżu miejscowości Staniątki, wraz z przejściem nad autostradą A4 (na powyższej planszy zaznaczona jako E2).

 

Dzięki budowie wspomnianych obiektów pociągi po nowej linii mimo trudnych warunków terenowych pojadą z prędkością 160km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza z blisko trzech godzin do poniżej 60 minut. Czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego skróci się zaś z ponad trzech godzin do 90 minut.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*