LINIA KOLEJOWA PRZEZ GMINĘ GDÓW. NOWE WIEŚCI

Samorząd województwa małopolskiego wysłał wstępne ogłoszenie informacyjne o zamiarze ogłoszenia przetargu na opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. Obecnie PKP PLK prowadzi prace projektowe dla nowej trasy biegnącej między innymi przez teren Gminy Gdów.

Przedmiotem przyszłego przetargu będzie opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże–Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z aktualizacją modelu ruchu województwa małopolskiego w celu przygotowania podstaw dla rozdziału środków z regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.Celem studium, jak informuje samorząd, jest analiza i diagnoza istniejącego systemu transportowego analizowanego obszaru funkcjonalnego oraz określenie działań inwestycyjnych i organizacyjnych z zakresu transportu zrównoważonego, które będą miały wpływ na poprawę dostępności obszaru przy zapewnieniu podstawowych standardów bezpieczeństwa i warunków ruchu, obsługi transportowej z zachowaniem wymagań ochrony środowiska po zakończeniu realizacji inwestycji kolejowej.

Studium będzie finansowane z obecnej perspektywy unijnej. Przetarg ma zostać ogłoszony w II połowie kwietnia, a na realizację zamówienia przeznaczono 550 dni.

PKP PLK podpisały umowę na projekt nowej linii w styczniu 2019 r. Prace projektowe powinny zakończyć się w tym roku.

Po spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami gmin, przez które będzie przechodzić nowa linia, okazało się, że zakres prac będzie szerszy. W ubiegłym roku z mieszkańcami i samorządowcami w sprawie budowy tych linii odbyło się ponad dwadzieścia spotkań.

– Uwzględniliśmy pewne postulaty. Budujemy dodatkowe obiekty, likwidujemy przejazdy w poziomie szyn. Budujemy też drogi zbiorcze. Przez to wprowadzamy zmiany w rozwiązaniach, które na dzisiaj mamy przygotowane. Musimy też zmienić decyzję środowiskową – mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na razie PKP PLK prowadzą prace projektowe. „Obecnie w terenie realizowane są prace geologiczne. W całości planujemy je zakończyć w trzecim kwartale tego roku. Dla dwóch odcinków, które planujemy realizować w pierwszej kolejności, dokumentacja będzie w marcu tego roku” – zapowiadała niedawno Krystyna Obajtek-Zajdel, zastępca dyrektora regionu do spraw projektów unijnych PKP PLK.

Chodzi o odcinek z Chabówki do Rabki oraz z Nowego Sącza do Klęczan. Te mają być gotowe w 2024 roku. Cała inwestycja, czyli nowa linia z Podłęża do Szczyrzyc i Tymbarku oraz modernizacja linii z Chabówki do Nowego Sącza ma się zakończyć trzy lata później. Koszt to około siedmiu miliardów złotych.

 Planowany przebieg trasy przez teren Gminy Gdów:
Zdjęcie nr 1 - linia kolejowa Zdjęcie nr 2 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 3 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 4 - linia kolejowa przez gmine Gdów Zdjęcie nr 5 - linia kolejowa przez gminę Gdów Zdjęcie nr 6 - linia kolejowa przez gminę Gdów

Planowana lokalizacja przystanków kolejowych w Gminie Gdów (kolejno na zdjęciach: Gdów, Wiatowice, Zagórzany):

przystanek Gdów

przystanek Wiatowice

przystanki na linii koljowej

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*