MAJOR STEFAN LEON ANLAUF Z WIATOWIC

Major Stefan Leon Anlauf urodził się 30 czerwca 1899 r. w Wiatowicach (obecnie gmina Gdów). Był synem Alojzego i Anny ze Stephenów, właścicieli dworu w Wiatowicach.

W latach 1917-18, pod koniec I wojny światowej służył w armii austriackiej, a od 1918 r. aż do śmierci w 1940 r. w Wojsku Polskim. Był zawodowym żołnierzem WP.

 Uczestniczył w wojnie obronnej 1918-21. Jako członek załogi 18 pociągu pancernego Odsiecz II bronił Lwowa przed Ukraińską Armią Halicką, a następnie podczas wojny polsko-bolszewickiej walczył w batalionie zapasowym 3 pułku wojsk kolejowych.

W okresie lat międzywojennych pełnił służbę w 14 pułku artylerii polowej, 5 pułku artylerii ciężkiej, 2 dywizjonie pociągów pancernych oraz 17 pułku artylerii lekkiej. W 1931 r. ożenił się w Niegowici z Heleną z domu Jamka. Od 1935 r. był dowódcą baterii 24 pułku artylerii lekkiej. W 1939 r. został adiutantem dowódcy 40 rezerwowego pułku artylerii lekkiej. Został odznaczony medalem wojny 1918-21 oraz medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości.

W kampanii wrześniowej walczył w 2 dywizjonie artylerii lekkiej. Jego dywizjon kapitulował pod Rawą Ruską w dniu 25.09.1939 r. Jako kapitan artylerii dostał się do niewoli sowieckiej. W kwietniu 1940 został zamordowany w Charkowie strzałem w tył głowy.

Stefan Anlauf spoczywa wraz z tysiącami polskich oficerów na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach.

Z terenu naszej gminy zginęli w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje również:

Bednarski Franciszek z Kunic

Dunikowski Stefan z Bilczyc

Fitzke Jan z Gdowa

Jelonek Jan z Liplasu

Mączka Tadeusz z Niegowici

Sobór Wojciech z Krakuszowic

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*