MIGRACJE WEWNĘTRZNE NA POBYT STAŁY

Ponad 1,5 tys. gmin odnotowało ujemne saldo migracji. Największy odpływ ludności odnotowano w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach – wynika z danych GUS. Jak na tym tle wypadają gminy z powiatu wielickiego?


Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższe dodatnie saldo migracji, określające różnicę między napływem a odpływem ludności, wystąpiło w Warszawie (6571 osób). W czołówce gmin o najwyższej liczbie nowych mieszkańców znalazły się ponadto: Wrocław (1603 osoby), Kraków (1486 osób), Gdańsk (1244 osoby) i Rzeszów (1125 osób).

Spośród miast na prawach powiatu wysokie dodatnie saldo migracji odnotowały także: Zielona Góra (461 osób), Szczecin (279 osób), Koszalin (145 osób) i Gorzów Wielkopolski (119 osób).

Biorąc pod uwagę gminy wiejskie, najwięcej mieszkańców przybyło m.in. w podpoznańskich: Komornikach (871 osób), Dopiewie (758 osób) i Tarnowie Podgórnym (644 osoby), a także w dolnośląskiej Długołęce (844 osoby) i pomorskim Pruszczu Gdańskim (789 osób).

Gminami miejsko-wiejskimi o najwyższym napływie ludności były: mazowieckie Piaseczno (947 osób), pomorskie Żukowo (930 osób), wielkopolskie: Kórnik (740 osób) Swarzędz (582 osób), a także małopolska Wieliczka (698 osób).

Z danych GUS wynika, że ujemne saldo migracji dotyczyło 1569 gmin. Największy odpływ ludności odnotowano w: Poznaniu (-1967 osób), Bydgoszczy (-856 osób), Katowicach (-852 osób), Łodzi (-832 osób) i Radomiu (-813 osób).

Poniżej zestawienie gmin pod względem migracji wewnętrznych na pobyt stały na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS. Źródłem informacji był rejestr PESEL.

  1. miejsce w Polsce – gmina Wieliczka (saldo migracji wewnętrznych: + 698 osób)
  2. miejsce w Polsce – gmina Niepołomice (+ 468 osób)
  3. miejsce – gmina Biskupice (+ 117 osób)
  4. miejsce – gmina Gdów (+ 40 osób)
  5. miejsce – gmina Kłaj (+ 29 osób)

I jeszcze „nasi sąsiedzi”:

  1. miejsce w Polsce – Kraków (+ 1 486)
  2. miejsce – gmina Bochnia (+ 68 osób)
  3. miejsce – gmina Raciechowice (+ 22 osoby)
  4. miejsce – gmina Łapanów (+ 19 osób)

892 miejsce – gmina Dobczyce (0 osób)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*