MOŻNA OBNIŻYĆ CENY ZA „ŚMIECI”, ALE W GMINIE GDÓW TEGO NIE ZROBIONO

O tym należy mówić: Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów.

Większość mieszkańców Gminy Gdów doskonale wie, że koszty związane z wywożeniem śmieci z prywatnych posesji są wysokie. Gazeta Gdowianin wielokrotnie na ten temat pisała próbując w miarę dokładnie przedstawić ten problem. Koalicja PO –PSL pozostawiła nam po sobie podatek, który obciąża domowe budżety. Dla tych polityków była to jedynie kolejna uchwalona ustawa, dla nas wszystkich kolejne obciążenie naszych finansów. Ponownie sięgnięto do naszych kieszeni tylko po to, żeby w imieniu pseudo ekologicznych rozstrzygnięć wprowadzić rozwiązania o charakterze podatkowym.


Wejście nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a dokładnie pojawienie się w systemie pośrednika w postaci jednostki samorządu terytorialnego musiało doprowadzić do podwyższenia kosztów obsługi. Teraz nowa rzeczywistość (z założenia ta lepsza) prowadzić może w skrajnych przypadkach do nieuzasadnionego windowania przez samorządy cen za wywózkę śmieci z naszych posesji. Część samorządów podeszła do gospodarowania odpadami komunalnymi jak do kolejnego obowiązku i po prostu narzuciła ceny z góry. Na to nałożyła się nie do końca dobrze skonstruowana ustawa oraz w wielu przypadkach zwykła chęć mnożenia zysków firm prywatnych. W takim układzie ktoś musiał stracić. Problem jednak polega na tym, że jednych na to stać, a dla drugich jest to wydatek czasami trudny do pokrycia. Nie tak dawno weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, w której to znalazła się stawka maksymalna, jaką mieszkaniec może zapłacić za wywożone śmieci posegregowane. To jedno z nielicznych dobrych rozwiązań, które znalazło się w tej ustawie, choć wysoka cena może zaskakiwać.

 
Ktoś może zadać pytanie czy będzie drożej – biorąc pod uwagę rzeczywistość funkcjonowania polskiego biznesu, odpowiedź nasuwa się sama. Będzie tylko drożej, nie tak dawno, na łamach różnych artykułów można było przeczytać sugestie, że firmy zajmujące się wywożeniem odpadów komunalnych poniosły bliżej nieokreślone straty i teraz będą próbował je odrobić. Logika nakazuje ostrożnie podchodzić do tak wątpliwych informacji, w szczególności gdy są to artykuły sponsorowane, analizowane przez tzw. ekspertów, którzy dopiero tym problemem zajmują się około dwóch lat. Trzeba również przyznać, że część samorządowców wątek wyższych cen i mitycznych strat podchwyciło, po czym informacje te szybko trafiły do mieszkańców.

 
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, taniejące paliwo pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość. Oczekiwać należy niższych cen lub ewentualnie wyższych oszczędności, które samorządy będą mogły wykorzystać. W naszej Gminie również nastąpiły zmiany, nowy przetarg i wejście na nasz teren kolejnej firmy z pewnością doprowadzi do obniżki cen. Czekamy na stanowisko Wójta Gminy Gdów w tej sprawie. Spodziewamy się również profesjonalnej obsługi procesu wywożenia odpadów komunalnych. Pozostałe gminy z terenu powiatu wielickiego poszły w kierunku rozwiązań innowacyjnych i udało im się wygospodarować zyski.

 
Na łamach tego artykułu chcielibyśmy poruszyć jeszcze jedną kwestię, otóż jak wszystkim wiadomo z pieniędzy, które płacimy za wywożenie śmieci powstaje co roku nadwyżka. Proponujemy zatem, żeby Pan Wójt informował o tym jakiej wysokości są to środki i na jaki cel są wykorzystywane, gdyż uważamy, że byłoby mocno niesprawiedliwe gdyby okazało się, że np. z nadwyżki finansowane są określone cele tylko i wyłącznie na terenie jednej miejscowości. Przypominamy, że wstępnie obiecano nam wszystkim szczegółowe informacje na temat tych środków, które pozostają niewykorzystane. Zresztą z założenia miało takich nie być – system miał być optymalnie skonfigurowany (zbilansowany).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*