MOZOLNA BUDOWA KANALIZACJI ZBIORCZEJ W GMINIE GDÓW

Temat kanalizacji zbiorczej w gminie Gdów powraca przy okazji każdych wyborów samorządowych. Zbigniew Wojas będący wójtem gminy Gdów od ponad 17 lat buduje i buduje kanalizację… nie mogąc dokończyć dzieła. Fakt jest taki, że plasujemy się w rejonie 130. miejsca w województwie (na około 180 gmin) w kwestii dostępu do instalacji kanalizacyjnej. W powiecie wielickim wyprzedzają nas niemal wszyscy. I choć władza w gminie Gdów robi co może informując nas co jakiś czas o kolejnych milionach na budowę sieci kanalizacyjnej to jednak w tej kwestii mówić można o „dramacie”. Zresztą posłużmy się przykładem kanalizacji w Marszowicach…

Cofnijmy się o blisko dwadzieścia lat do roku 2000. 28 marca 2000 roku w Marszowicach odbywa się zebranie wiejskie na którym powołany zostaje Społeczny Komitet Kanalizacji Sołectwa Marszowice. Poniżej prezentujemy uchwałę z tego zebrania (z anonimizacją danych osobowych):

uchwała M1Uchwała M2

Mieszkańcy Marszowic chcą działać. W uchwale określają, że podejmą działania zmierzające do rozpoczęcia inwestycji kanalizacji wsi Marszowice i budowy oczyszczalni. I działają! W latach 2000-2003 zbierają wśród mieszkańców pieniądze na ten cel. Udało się im zebrać kwotę około 100 tys. złotych i przekazać gminie Gdów.

16 października 2002 roku na spotkanie do strażnicy w Marszowicach przyjeżdża kandydat na wójta Gminy Gdów – Zbigniew Wojas.

Oto poniżej afisz, który widniał przed tym spotkanie w 2002 roku w Marszowicach:

Zaproszenie M1Zaproszenie M2

Wybierających się na to spotkanie Zbigniew Wojas informuje, że szczególnie myśli o miedzy innymi sprawnym przeprowadzeniu kanalizacji wsi. Jak bardzo „sprawne” będzie to działanie pokażą kolejne lata.

Na ulotkach kandydata Zbigniewa Wojasa umieszczonych w gminie Gdów w 2002 roku można odnaleźć ciekawe obietnice. Ale dziś skupmy się na kanalizacji. Dlatego poniżej prezentujemy czwartą stronę z wspomnianej ulotki. W kontekście kanalizacji zaskakuje treść przedstawiona przez  Zbigniewa Wojasa: „Proszę Państwa o jedno, Zastanówcie się czy […] ciągnące się w nieskończoność inwestycje komunalne to powód do chwały, czy może podstawowe obowiązki ciążące na władzach samorządowych? […] Czy możemy czekać aż zostaniemy zepchnięci na margines, czy lepiej już teraz uruchomić wszystkie środki, by nasza Gmina była dostatnia, czysta i atrakcyjna.[…]”.

ulotka M1

Zbigniew Wojas w 2002 roku zostaje wójtem gminy Gdów. Mieszkańcy Marszowic mają zapewne nadzieję, że szybko zrealizuje swoją obietnicę dotyczącą kanalizacji. Zresztą mają podstawy się łudzić. W artykule „Dziennika Polskiego” autorstwa Barbary Rotter-Stankiewicz z listopada 2002 roku czytamy rozmowę z nowo wybranym wójtem Wojasem (poniżej ten artykuł). Na pytanie: „Na co przyjdzie kolej potem?”, Zbigniew Wojas odpowiada, że będzie miedzy innymi kontynuował kanalizację Marszowic.

artykuł 1M

Nadzieja w mieszkańcach Marszowic na kanalizację jest żywa. Tym bardziej, że 31 marca 2003 roku wydana zostaje decyzja (poniżej) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działek w Marszowicach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą .

decyzja M1decyzja M2decyzja M3

Kolejne lata mijały a kanalizacji w Marszowicach nie było. Kiedy minęło 10 lat od złożonych obietnic niektórzy mieszkańcy Marszowic postanowili przypomnieć się. W artykule „Dziennika Polskiego” autorstwa Jolanty Białek z marca 2013 roku  Zbigniew Wojas składa kolejną obietnicę. Twierdzi, że przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2018. „[…]w latach 2014-2018. – I to są właśnie ramy czasowe, kiedy budowana będzie kanalizacja w tym sołectwie. Nie ma możliwości, by inwestycja ta ruszyła szybciej – twierdzi gospodarz gminy Gdów.” W artykule tym czytamy także, że zebrane przez mieszkańców Marszowic pieniądze zostały przeznaczone na przygotowanie projektu sanitarnej inwestycji.

artykuł 2M

Kolejne lata mijają. Obecnie rozpoczął się już rok 2020. Wiadomo, że kolejna obietnica Zbigniewa Wojasa nie została zrealizowana w ramach czasowych, które sam zresztą określił. Który już raz te ramy czasowe okazały się być „obietnicą jak bańka mydlana”. Kanalizacji w Marszowicach jak nie było tak nie ma. Zresztą nie tylko w Marszowicach…

… na kanalizację zbiorczą czekają mieszkańcy wielu innych wsi Gminy Gdów.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*