NA CO PÓJDĄ SOŁECKIE WYDATKI W GMINIE GDÓW

Wczoraj informowaliśmy jakim budżetem na 2016 rok dysponują poszczególne wsie w gminie Gdów. Dzisiaj napiszemy na jakie niektóre zadania sołectwa naszej gminy zaplanowały wydać pieniądze w 2016 roku i jakie to są kwoty.

Zdecydowanie najwyższe wydatki zaplanowano na… drogi. Żadna niespodzianka! Prawda?

Wszystkich 29 wsi naszej gminy łącznie na drogi zaplanowało wydać 371 340 zł.
Jak wiadomo, droga drodze nie równa. I tak na drogi należące do kategorii „dróg wewnętrznych” sołectwa łącznie chcą wydać 217 462 zł, przy czym zdecydowanie najwięcej w tej kategorii sołectwo Gdów – 63 000 zł.
Na drogi publiczne gminne sołectwa chcą wydać łącznie 136 833 zł. Ponownie w tej kategorii zdecydowanie najwięcej zaplanowało do wydania sołectwo Gdów – 91 349 zł.
Na drogi publiczne wojewódzkie sołectwa naszej gminy chcą wydać 17 045 zł. W tej kategorii „lider” jednak jest już inny. To Podolany, które na ten cel wskazały 6 195 zł – czyli de facto cały swój budżet. Na drugim miejscu uplasowało się sołectwo Książnice z zaplanowaną kwotą 6 000 zł.

Co po drogach?
Na drugim miejscu wśród łącznych wydatków budżetowych wszystkich sołectw gminy Gdów znalazły się wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Łączna zaplanowana kwota to 179 498 zł. Ponownie w tej kategorii najwyższe wydatki zaplanowało sołectwo Gdów – 50 000 zł, na drugim miejscu sołectwo Książnice – 25 000 zł.

Na trzecim miejscu wśród łącznych wydatków wszystkich sołectw znalazły się wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg. Mowa tutaj o kwocie 89 000 zł, przy czym najwięcej na ten cel środków zaplanowało sołectwo Bilczyce – 25 000 zł, oraz sołectwo Szczytniki – 20 000 zł.

Co jeszcze?
Melioracje wodne.
Na ten cel łącznie sołectwa w gminie Gdów zaplanowały 49 818 zł, przy czym najwięcej sołectwo Marszowice – 19 244 zł i sołectwo Nieznanowice – 14 794 zł.

Na Domy i Ośrodki Kultury oraz Kluby łącznie zaplanowano wydatki na poziomie 15 000 zł, ale należy w tym miejscu zaznaczyć, że taką kwotę wskazało na ten cel wyłącznie sołectwo Gdów.

Na OSP łączne wydatki budżetowe wszystkich sołectw gminy Gdów to 8 000 zł, przy czym po 3 tysiące złotych zaplanowały sołectwa Gdów oraz Kunice, a 2 tysiące złotych sołectwo Winiary.

Również łącznie 8 000 zł zaplanowano na promocję JST i tutaj również sołectwo Gdów wskazało najwyższą kwotę na ten cel – 6 500 zł.

5 000 zł zaplanowano na zadania w zakresie kultury fizycznej (całość tej kwoty ponownie wskazało sołectwo Gdów)

Wreszcie Szkoły Podstawowe.
3 669 zł – to kwota łącznych wydatków budżetowych wszystkich sołectw gminy Gdów na ten cel, przy czym najwięcej zaplanowało sołectwo Bilczyce – 2 569 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*