NAJNOWSZY RANKING ZADŁUŻENIA POLSKICH GMIN

Ostrowice, które od 1 stycznia zniknęły z mapy Polski, były najbardziej zadłużoną gminą w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Teraz dług gmin ma być ściślej kontrolowany. A jak w tym najnowszym rankingu wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Całkiem niedawno Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą ściślej kontrolowany będzie poziom zadłużenia JST, w tym korzystanie z niestandardowych instrumentów finansowych.

Jak wynika z danych ministerstwa na koniec 2017 r., największy dług per capita – w wysokości 18,6 tys. zł – zaciągnęły Ostrowice (woj. zachodniopomorskie). Dług nieco ponad 2,5-tys. gminy to blisko 47 mln zł. W związku z nadmiernym zadłużeniem, głównie w parabankach, 1 stycznia  gmina zniknęła z mapy administracyjnej kraju, co nie miało dotychczas precedensu.

Znajdujące się w czołówce zestawienia per capita Ostrowice, Rewal i Bielice to trzy z siedmiu gmin w województwie zachodniopomorskim, które miały problemy z powodu zadłużenia.

Średnie zadłużenie gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 969 zł, przy czym 79 samorządów w ogóle nie ma długu, a w kolejnych 93 jest on mniejszy niż 100 zł na mieszkańca. Wśród tych najlepszych gmin z „zerowym” bądź niewielkim zadłużeniem nie ma gminy Gdów.

Dane MF pokazują ponadto, że poziom zadłużania gmin wyhamował. Po wejściu Polski do UE i przejęciu głównego ciężaru inwestycji publicznych między 2006 r. i 2014 r. całkowite zadłużenie gmin wzrosło niemal trzykrotnie – do poziomu 58 mld 883 mln zł. W kolejnych latach, które przypadły na uruchamianie nowej perspektywy unijnej, zadłużenie uległo stopniowemu obniżeniu. W 2015 r. należności gmin były równe 58 mld 639 mln zł, a rok później – 56 mld 685 mln. W 2017 r. łącznie zadłużenie gmin wyniosło 57 mld 205 mln zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, limitem spłaty będą objęte – oprócz kredytów i pożyczek –wszystkie zobowiązania JST, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Chodzi o papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także o wszelkie inne umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Nowe przepisy przewidują też, że limitem spłaty zadłużenia objęte będą nie tylko – tak jak dotychczas – odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu JST, w tym np. prowizje płacone przez JST w związku z udzieleniem kredytu czy pożyczki.

ZADŁUŻENIE GMIN Z POWIATU WIELICKIEGO:

Gmina Niepołomice: zobowiązania ogółem: 104 253 232 / w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 3 823

Gmina Wieliczka: 127 496 931 zł / 2 218

Gmina Biskupice: 7 798 543 / 779

Gmina Kłaj: 8 135 271 / 766

Gmina Gdów: 13 265 197 / 743

A inni nasi „sąsiedzi”?

Kraków: 2 308 986 004 / 3 017

Gmina Raciechowice: 21 998 248 / 3 502

Gmina Łapanów: 27 883 490 / 3 486

Gmina Bochnia: 36 260 861 / 1 207

Gmina Dobczyce: 14 360 666 / 945

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*