O TYM JAK W GMINIE GDÓW WSPIERA SIĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Niedawno minęło 17 lat… 24 marca 2003 roku w początkowym okresie rządów w Gminie Gdów wójta Zbigniewa Wojasa z dumą uruchamiano Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Mieściło się ono w budynku Domu Kultury i Biblioteki w Gdowie. W okresie otwarcia Centrum włodarze Gminy Gdów zapewniali, że to „dopiero początek działań Urzędu, związanych z rozwojem gminy i wspieraniem przedsiębiorczości”. Takie były zapewnienia. A jak sytuacja ze wsparciem przedsiębiorczości wygląda po tych 17-tu latach rządów wójta Zbigniewa Wojasa w Gminie Gdów? Twarde dane nie napawają optymizmem. Ze wszystkich gmin Powiatu Wielickiego w gminie gdowskiej jest najwyższe bezrobocie, jest najmniej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Gmina Gdów jest również w tyle w kwestii podmiotów gospodarki w rejestrze REGON.

Cóż to był za dzień. 24 marca 2003 roku na otwarciu nowego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdowie zjawiło się tylu zacnych gości. Byli oczywiście włodarze Gminy Gdów, byli przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (notabene realizatorzy projektu), dyrektorzy i kierownicy ZUS, KRUS, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, przedstawiciele banku z Gdowa… liczni mieszkańcy.

Z dumą ogłaszano, że gdowskie Centrum było na ówczesny czas dopiero czwartą tego typu placówką w Małopolsce (z tego co pamiętam po Tuchowie, Chrzanowie i Czchowie). W górnolotnych słowach o działaniach Centrów wypowiadali się Roman Cepiela (dyrektor MISTiA) oraz Anna Zaręba (odpowiedzialna za projekt). Podkreślano, że podstawowym celem działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości miało być to, aby mieszkańców gminy z jednej strony nakłaniać do przedsiębiorczości, a z drugiej wyjaśniać, jakie zagrożenia miały czekać na nich na rynku. Centrum miało oferować bezpłatne porady, szkolenia prowadzone przez specjalistów z dziedziny przedsiębiorczości i wiele innych.

Piękna idea…

Jak sytuacja w Gminie Gdów wygląda po 17-tu latach?

Ze wszystkich gmin Powiatu Wielickiego najwyższe bezrobocie jest w Gminie Gdów

(Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym):

 

Gmina Gdów 3,2%

Gmina Wieliczka 3,1%

Gmina Biskupice 3,0%

Gmina Kłaj 2,5%

Gmina Niepołomice 2,1%

 

Ogólna ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych:

Gmina Wieliczka 1128 osób

Gmina Gdów 370 osób

Gmina Niepołomice 367 osób

Gmina Biskupice 193 osoby

Gmina Kłaj 163 osoby

 

Ze wszystkich gmin Powiatu Wielickiego w Gminie Gdów jest najmniej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności:

Gmina Wieliczka 1073 osoby

Gmina Niepołomice 919 osób

Gmina Kłaj 797 osób

Gmina Biskupice 774 osoby

Gmina Gdów 757 osób

 

Gmina Gdów jest również w tyle w kwestii podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym:

Gmina Wieliczka 2236

Gmina Niepołomice 1960

Gmina Kłaj 1622

Gmina Gdów 1515

Gmina Biskupice 1445

 

W skali ogólnopolskiej jest coś takiego jak wskaźnik przedsiębiorczości, który jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje on obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą. Zatem jak wypadamy?

142 miejsce w Polsce – gmina Wieliczka – wynik: 128,83

254 miejsce w Polsce – gmina Niepołomice – wynik: 114,48

510 miejsce w Polsce – gmina Kłaj – wynik: 97,19

737 miejsce w Polsce – gmina Gdów – wynik: 86,83

879 miejsce w Polsce – gmina Biskupice – wynik: 82,35

 

A nasi „sąsiedzi”?

39 miejsce w Polsce – Kraków – wynik: 171,12

247 miejsce w Polsce – gmina Bochnia – wynik: 115,29

502 miejsce w Polsce – gmina Dobczyce – wynik: 97,57

1195 miejsce w Polsce – gmina Raciechowice – wynik: 72,86

1236 miejsce w Polsce – gmina Łapanów – wynik: 71,84

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*