O WYJĄTKOWYM ŚWIĘCIE W ZRĘCZYCACH

W połowie 2002 roku w Zręczycach odbyło się wielkie święto. Szkole Podstawowej z tego sołectwa nadano imię jej patrona – Henryka Sienkiewicza. Obecny podczas uroczystości biskup Kazimierz Nycz powiedział wtedy: „Szkoła to zespół ludzi. Otrzymaliście patrona, aby był dla dzieci wzorem, a Sienkiewicz jest wzorem doskonałym”.

Pamiętam tę uroczystość. Wprawdzie tego dnia pogoda nie dopisała i zamiast przed budynkiem cała ceremonia musiała odbyć się w szkolnych murach, to jednak wszystko pozostałe dopisało. Przybyli oficjalni goście, rodzice i absolwenci. Były obecne ówczesne władze Gminy Gdów, był wójt Gminy Biskupice, wicewojewoda, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, w tym z wielickiego Starostwa, wizytator kuratorium oświaty, a także radni, mieszkańcy Stryszowej, Zręczyc, Podolan, Zalesian, Zagórzan, których dzieci korzystają ze szkoły w Zręczycach. Władze duchowe reprezentowali biskup Kazimierz Nycz, ksiądz prałat Dąbrowski oraz ksiądz proboszcz Jarguz.

Wyboru patrona dokonano w drodze plebiscytu przeprowadzonego wśród uczniów szkoły. Następnie Rada Gminy Gdów na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, stosowną uchwałą nadała szkole imię wybranego patrona. Podczas uroczystości o tym fakcie poinformował odczytując stosowny dokument przewodniczący Rady Gminy Gdów Mieczysław Kursa. Poświęcenia sztandaru szkoły oraz tablicy pamiątkowej dokonał ksiądz biskup Kazimierz Nycz. Sztandar ufundowany został ze środków uzbieranych przez dzieci prowadzących sklepik szkolny oraz rodziców, którzy „pod dowództwem” Elżbiety Tabak organizowali zarobkowe zabawy.

Uroczystość prowadził dyrektor szkoły Ryszard Micek [prowadzący szkołę od 1997 roku do dnia dzisiejszego]. Program artystyczny przygotowany przez Hannę Dziewońską (a oprawę nabożeństwa i śpiew dzieci przez Jadwigę Kurowską) wykonali uczniowie szkoły, nawiązując w nim do utworów autorstwa ich patrona. Dzieci przedstawiły scenki z czterech powieści Henryka Sienkiewicza, które tak bardzo się spodobały, że poproszono dzieci o przyjazd do Winiar i ponowne odegranie ich tam. Prawdziwą furorę zrobiła wykonana przez dzieci „Dumka na dwa serca”, którą na specjalną prośbę księdza biskupa Nycza powtarzano raz jeszcze.

Znamienne były słowa biskupa Nycza wygłoszone podczas uroczystości: „W szkole najważniejsze są dzieci. Wiem, że szkoła w Zręczycach jest dobra. Rodzice, nauczyciele, dyrektor wiedzą, że jest to ważna uroczystość. Szkoła to zespół ludzi. Otrzymaliście patrona, aby był dla dzieci wzorem, a Sienkiewicz jest wzorem doskonałym”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*