OBOWIĄZEK i PRAWO WYSŁANIA WÓJTA NA URLOP

Pytanie tylko z pozoru wydaje się błahe. W poprzedniej kadencji samorządowej wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas miał najwyższy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wśród pozostałych wójtów i burmistrzów z powiatu wielickiego – 27 dni za które otrzymał ekwiwalent w wysokości blisko 8,5 tysiąca złotych netto. Tymczasem osoba wyznaczona przez wójta lub sekretarz ma prawo i obowiązek wysłać go na urlop wypoczynkowy. Nieudzielenie urlopu jest wykroczeniem.

Czynności z zakresu prawa pracy związane z udzielaniem urlopu wójtowi wykonuje wyznaczona przez niego osoba zastępująca lub sekretarz gminy. Stosownie do przepisów Kodeksu pracy (art. 152) pracownicy – w tym wójt, burmistrz, prezydent miasta – w trakcie trwania zatrudnienia mają prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego.

Departament Prawny Państwowej Inspekcji Pracy w analizie prawnej zwrócił uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

„W przypadku niewykorzystania urlopu w ciągu roku kalendarzowego osoba wyznaczona przez wójta ma prawo i obowiązek wysłać go na urlop w terminie do 30 września następnego roku” – podkreślono w opinii prawnej PIP.

W dokumencie wskazano, że nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wykroczeniem z Kodeksu pracy (art. 282 § 1 pkt 2) zagrożonym karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W praktyce wykroczenia tego może dopuścić się tylko pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, na której spoczywa obowiązek realizowania praw pracowniczych wymienionych w tym przepisie.

Jak zaznaczono, w odniesieniu do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, będzie to osoba wyznaczona przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) w trybie ustawy o pracownikach samorządowych. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby odpowiedzialność spoczywać będzie na sekretarzu gminy.

Przepisy krytykują m.in. prawnicy, wskazując, że trudno wyobrazić sobie sekretarza, który będąc podwładnym wójta, miałby go zmusić do pójścia na urlop.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*