OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI W GMINIE GDÓW REKORDOWO WYSOKIE. OBALAMY PRZYCZYNY PODWYŻKI (1)

Niedawno gminę Gdów „obiegła plotka” jakoby rzekomo wysokie podwyżki opłat za śmieci dla mieszkańców uwarunkowane były miedzy innymi tym, że produkujemy więcej śmieci. Zresztą sam wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas podał, że jedną z przyczyn podwyżek śmieci jest to, że jako mieszkańcy produkujemy i oddajemy ich coraz więcej. Tymczasem prawda jest taka, że w całej Unii Europejskiej to Polacy i Rumunii produkują najmniej śmieci! Najwięcej odpadów – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – w UE wytwarzają Duńczycy (777 kg rocznie na osobę), Maltańczycy (647 kg), Cypryjczycy (640 kg), Niemcy (626 kg) i Luksemburczycy (614 kg). Najmniej – Polacy (307 kg) i Rumuni (261 kg). Wójt Gdowa powinien wiedzieć, że na przykład Czesi którzy produkują więcej śmieci od nas (339 kg rocznie na osobę) również dostosowują system odbioru odpadów do unijnych wymogów. Również u nich doszło na początku 2020 roku do dużych podwyżek opłat za wywóz śmieci, ale i tak zapłacą oni od dwóch do nawet czterech razy mniej niż mieszkańcy Gminy Gdów. Jakim sposobem, skoro jesteśmy mieszkańcami tej samej Unii Europejskiej, zarabiamy mniej więcej tyle samo i produkujemy podobną ilość śmieci w domach?

Według danych Eurostat obywatel UE „produkuje” przeciętnie 450 kg śmieci rocznie, co oznacza, że Polska w tej kategorii mieści się znacząco poniżej unijnej średniej. Jesteśmy też lepsi – jak wskazano wyżej – od naszych południowych sąsiadów. W Czechach na jednego mieszkańca przypada bowiem 339 kg odpadów rocznie, a na Słowacji – 348 kg.
Eurostat zastrzega przy tym, że kraje członkowskie w różny sposób zbierają i podają dane na ten temat, co może trochę zniekształcać wyżej nakreślony obraz.

Z informacji Eurostatu wynika też, że ilość wytwarzanych śmieci w UE sukcesywnie spada. W 2002 r. unijna średnia na 1 mieszkańca wynosiła 527 kg rocznie. Dziś jest to 9 proc. mniej.

Poprawia się też wskaźnik, pokazujący udział odpadów komunalnych, które są odzyskiwane jako surowce wtórne (recykling) lub kompostowane. Obecnie wynosi on w UE aż 47 proc. (z czego 30 proc. to recycling, a 17 proc. – kompostowanie), podczas gdy jeszcze w 1995 r. sięgał zaledwie 17 proc.

Unijnymi mistrzami recyklingu są Niemcy, którzy odzyskują i kompostują aż 66 proc. odpadów komunalnych. Kolejni są Austriacy – 59 proc., Belgowie – 54 proc., Holendrzy -53 proc. i Włosi – 51 proc.

Na koniec odpowiedź na pytanie zadane na wstępie. Jak to się dzieje, że w Czechach opłaty za śmieci są dużo niższe niż w Gminie Gdów?

Otóż Czesi podeszli do tematu racjonalnie. U nich opłata uzależniona jest od rozmiaru i liczby worków wyrzucanych do śmietnika oraz częstotliwości ich odbierania przez firmy wywożące odpady. Oznacza to, że Czech płaci za ilość wyrzucanych śmieci, nie za metry kwadratowe zajmowanego mieszkania czy liczbę dzieci.

Ot, jakie to proste…

W kolejnych artykułach „obalimy” inne przyczyny jakie podał Zbigniew Wojas, wójt Gminy Gdów argumentując bardzo wysoką podwyżkę za odbiór śmieci w gminie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*