POZNAJCIE NAJLEPSZE MIASTA I GMINY W POLSCE. RANKING 2019 ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Podczas finałowej gali Rankingu Samorządów 2019 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie wręczono wyróżniania najlepszym miastom i gminom w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Zwycięzcą w kategorii miast na prawach powiatu został Sopot. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich wygranym okazała się Morawica (woj. świętokrzyskie). W kategorii gmin wiejskich pierwszą pozycję zajęła Wielka Wieś z naszego województwa małopolskiego. Najwyższe miejsce wśród gmin z powiatu wielickiego przypadło Gminie Niepołomice, a dalej kolejno: Gminie Kłaj, Gminie Gdów, Gminie Wieliczka i Gminie Biskupice.

Zwycięzcą w kategorii miast na prawach powiatu został Sopot. Drugie miejsce przypadło Rybnikowi, a trzecie – Zielonej Górze, zwycięzcy Rankingu Samorządów 2018. Kolejne miejsca w tej kategorii zdobyły: Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, Białystok, Nowy Sącz, Wrocław, Dąbrowa Górnicza.

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich wygranym okazała się Morawica (woj. świętokrzyskie). Na podium w tej kategorii znalazły się także Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) oraz miasto Puławy (woj. lubelskie). Kolejne miejsca zajęły: Grodzisk Mazowiecki, Puszczykowo, Starogard Gdański, Legionowo, Brzeg Dolny, Bolesławiec, Ożarów Mazowiecki.

W kategorii gmin wiejskich pierwszą pozycję zajęła Wielka Wieś z naszego województwa małopolskiego. Gmina przez ostatnie lata zmieniała swój charakter z typowo rolniczego na podmiejski. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę komunalną i budownictwo mieszkaniowe, przyciąga coraz więcej mieszkańców. W zestawieniu rankingowym uzyskała bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach oceny, co pokazuje dobrze ideę zrównoważonego rozwoju. Kolejne miejsca w tej kategorii, z niewielką utratą punktów, zajęli wielokrotni laureaci Rankingu Samorządów: gmina Strawczyn (woj. świętokrzyskie) oraz gmina Wisznice (woj. lubelskie). Dalsze miejsca zajęli kolejno: Kleszczów, Goczałkowice-Zdrój, Baranów, Zabierzów, Wiązowna, Gołcza, Buczkowice.

Niestety, gminy z powiatu wielickiego zajęły dość odległe pozycje. Najlepsza okazała się w naszym powiecie Gmina Niepołomice (14,66 punktów), która uplasowała się dopiero na 174 miejscu w Polsce w swojej kategorii czyli kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Druga w powiecie wielickim okazała się Gmina Kłaj (296 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich – łączna nota: 11,56 pkt.). Trzecie miejsce w powiecie przypadło Gminie Gdów (417 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich – łączna nota: 10,68 pkt.). Czwarte miejsce zdobyła Gmina Wieliczka (556 miejsce – łączna nota: 10,55 pkt.). Na końcu stawki w powiecie wielickim uplasowała się Gmina Biskupice (681 miejsce w Polsce – łączna nota: 9,45 pkt.)

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Twórcy rankingu biorą tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi). Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu. Osobną kategorią jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

Jakie wyniki w poszczególnych strategicznych kategoriach zdobyły gminy z powiatu wielickiego?

1. Trwałość ekonomiczno-finansowa:

– Gmina Niepołomice: 7,2

– Gmina Kłaj: 5,94

– Gmina Gdów: 5,56

– Gmina Biskupice: 5,06

– Gmina Wieliczka: 5,01

 

2. Trwałość społeczna:

– Gmina Niepołomice: 4,18

– Gmina Kłaj: 3,63

– Gmina Gdów: 3,47

– Gmina Biskupice: 3,26

– Gmina Wieliczka: 2,75

 

3. Trwałość środowiskowa:

– Gmina Niepołomice: 2,28

– Gmina Wieliczka: 1,79

– Gmina Kłaj: 0,99

– Gmina Gdów: 0,65

– Gmina Biskupice: 0,13

 

4. Jakość zarządzania i współpraca

– wszystkie gminy z powiatu wielickiego otrzymały po 1 pkt.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*