PRZEDSIĘWZIĘCIA WODNO-ŚCIEKOWE W GMINIE GDÓW W 2016 ROKU

Jakie przedsięwzięcia wodno-ściekowe czekają nas w roku 2016 w gminie Gdów? Jakie to będą koszty?

Przedstawiamy zaplanowane na rok 2016 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków na terenie naszej gminy w roku 2016 wraz z podaniem kwoty nakładów na przedsięwzięcie.

 

1. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Cichawa – 1100 mb PCV 160 – kwota: 100 000 zł

2. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Książnice – 3200 mb – kwota: 300 000 zł

3. Wymiana przyłączy w miejscowości Cichawa – 50 szt. – kwota: 100 000 zł

4. Wymiana przyłączy w miejscowości Książnice – 80 szt. – kwota: 150 000 zł

5. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gdów, ul. Cegielniana – 1300 mb – kwota: 660 000 zł

6. Wykonanie projektu na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Gdów, odcinek ul. Młyńska – Wiedeńska, 800 mb – kwota projektu:  25 000 zł

7. Modernizacja przyłączy domowych w obrębie Stacji Uzdatniania Wody Gdów, 500 szt – kwota: 500 000 zł

8. Budowa studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody Cichawa, 1 szt z wykupem działki – kwota: 70 000 zł

9. Budowa studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody Gdów – Dłużyzny wraz z zasilaniem i obiektem kubaturowym – kwota: 160 000 zł

10. Budowa zbiornika wyrównawczego w miejscowości Zręczyce (Vmin – 250 m3) – kwota: 390 000 zł

11. Wykonanie projektu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Cichawa – budynek oraz technologia uzdatniania – kwota projektu: 130 000 zł

12. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Gdów. Budynek oraz część technologiczna – kwota: 1 000 000 zł

13. Wykonanie projektu na budowę zbiornika kontaktowego Stacji Uzdatniania Wody Gdów (V-250 m3) – kwota projektu: 30 000 zł

14. Budowa zbiornika wody uzdatnionej przy Stacji Uzdatniania Wody Cichawa (V – 150 m3) – kwota: 300 000 zł

15. Zakup działki na cele komunalne pod 2 studnie głębinowe Stacji Uzdatniania Wody Cichawa (2 x 400 m2) – kwota: 30 000 zł

16. Wykonanie przewiertu sterowanego od rzeki Raby L-120 mb w rurze ochronnej PE 150/100 m. – Gdów (most) – kwota: 380 000 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*