REMONT DROGI W GMINIE GDÓW BEZ POMOCY GMINNYCH WŁADZ? TAK. TO MOŻLIWE

O tym, że można skutecznie działać i realizować nawet kosztowne inicjatywy bez zaangażowania wójta Gminy Gdów czy też gminnych władz pisaliśmy już kilkukrotnie podając konkretne przykłady. W ostatnim czasie opisywaliśmy remont za kilkanaście tysięcy złotych wielostopniowej kapliczki w Stryszowej (oczywiście bez jakiejkolwiek pomocy ze strony gminnych władz, ale za to skutecznie zrealizowany przez wydawcę Gazety Gdowianin – Fundację „Stryszowianin”). Był również przykład z Gdowa, gdzie po interwencji Gazety Gdowianin na przejściu dla pieszych w Gdowie na ciągu ul. Łapanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną zastosowano rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo (ponownie bez inicjatywy wójta, władz gminnych czy nawet sołtysa z Gdowa). Dzisiaj kolejny przykład. Bez pomocy wójta, władz, sołtysa można zrealizować nawet takie zadania jak remont drogi w sołectwie z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej.

W Stryszowej wyremontowano drogę gminną wewnętrzną ze środków pochodzących z budżetu Fundacji „Stryszowianin” (wydawcy Gazety Gdowianin). Droga została wcześniej zniszczona po wiosennych, gwałtownych opadach deszczu i do czasu wspomnianego remontu pozostawała nieprzejezdna.

Fundacja wystąpiła o zgodę na jej remont do władz gminy, a po uzyskaniu pisemnej zgody, zleciła prace specjalistycznej firmie zajmującej się budową dróg.

Drogę wykorytowano, wyprofilowano, ułożono i zagęszczono podbudowę z nowego kruszywa kamiennego, a następnie wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu. Całkowity koszt zadania został pokryty ze środków finansowych fundacji.

Można? Można!

07.IX.2009 Podbudowa 1

08.IX.2009 Nawierzchnia 1

08.IX.2009 Nawierzchnia 2

08.IX.2009 Nawierzchnia 3

08.IX.2009 Nawierzchnia 4

08.IX.2009 Nawierzchnia 5

08.IX.2009 Nawierzchnia 6

08.IX.2009 Nawierzchnia 7

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*