ROZWÓJ KAŻDEJ POLSKIEJ GMINY MOŻNA OCENIĆ

Przedstawiamy ranking obrazujący rozwój wszystkich polskich gmin i miast w latach 2014-2018.  Ranking ten zawsze budzi spore emocje. Wiadomo, każdy wójt, burmistrz, prezydent zachwala swoje dokonania. Tymczasem obiektywne wskaźniki liczbowe rzetelnie przedstawiają rzeczywisty rozwój danej gminy czy miasta.

Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:
– sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),
– sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),
– sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),
– sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany przez autorów rankingu wskaźnik sukcesu edukacyjnego).

Jak wypadły gminy z powiatu wielickiego?
Gmina Gdów znalazła się na 648 miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich. To najsłabszy wynik w powiecie wielickim. Lepiej od naszej gminy w tej samej kategorii wypadła gmina Biskupice, która zajęła 549 miejsce w Polsce, zdecydowanie lepiej wypadła gmina Kłaj, która zajęła 252 miejsce w Polsce.

Duży sukces osiągnęła gmina Wieliczka, która w kategorii miast powiatowych zajęła 3 miejsce w Polsce!
Niezły wynik osiągnęła także gmina Niepołomice, która w kategorii innych miast zajęła 31 miejsce w Polsce!

Mylącym uproszczeniem byłoby traktowanie wyników rankingu jako jednoznacznej oceny działalności władz lokalnych. Autorzy starają się dobierać wskaźniki, które możliwie najlepiej (choć w takich masowych zestawieniach nie sposób uniknąć uproszczeń) obrazują osiągnięty sukces, ale nie można powiedzieć, że sukces zawsze zależy od pracowitości, pomysłowości i ogólnie od jakości działań podejmowanych przez radnych, wójta, burmistrza czy prezydenta oraz podlegającą im administrację samorządową. Nie da się ukryć, że sukces to wypadkowa działań samorządu i korzystnego lub niekorzystnego splotu okoliczności, w których przyszło im działać.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*