SEGREGACJA ŚMIECI W GMINIE GDÓW. JESZCZE WIELE DO POPRAWY

Proszę sobie wyobrazić, że miasto Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów to trzy samorządy, które uzyskały na koniec 2018 roku ponad 90 procentowy poziom segregacji śmieci (miasto Sosnowiec – 94,3%). W tym samym czasie wynik Gminy Gdów to… 36 procent. To dopiero trzeci wynik w powiecie wielickim!

Miasto Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów to trzy samorządy, które uzyskały na koniec 2018 r. ponad 90 procentowy poziom segregacji śmieci. W jednej polskiej gminie (Prostki, woj. warmińsko-mazurskie) zebrano selektywnie poniżej 1 procenta odpadów.

Jak zatem wygląda zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.

Na początek wyjaśnienie. Wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku” za 2018 r. stanowi udział  procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane.

Wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Dane do wyliczenia wskaźnika gromadzone są przez Główny Urząd Statystyczny na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, który składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Z danych GUS wynika, że w 2018 roku w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 procent ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. Co ciekawe ilość selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach i gminach i zależy w dużym stopniu od tego, jak został zorganizowany przez władze lokalne system zbierania tego typu odpadów.

Zanim podam dane dotyczące gmin z powiatu wielickiego, spójrzcie na pierwszą dziesiątkę polskich miast i gmin:

  1. Miasto Sosnowiec – 94,3%
  2. Gmina Konstantynów – 93,8%
  3. Gmina Rossosz – 91,1%
  4. Miasto Mysłowice – 88,9%
  5. Gmina Rokitno – 88,8%
  6. Gmina Boniewo – 87,3%
  7. Gmina Kozy – 85,9%
  8. Gmina Janów Podlaski – 85,1%
  9. Miasto Bielsko-Biała – 83,6%
  10. Gmina Goleszów – 81,5%

W województwie małopolskim najlepiej wypadła gmina Zembrzyce (72,8%)

Jak wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Gmina Kłaj – 46,6%

Gmina Biskupice – 39,3%

Gmina Gdów – 36,0%

Gmina Niepołomice – 33,1%

Gmina Wieliczka – 26,6%

Lepsze od Gminy Gdów są również wszystkie pozostałe sąsiadujące z nią gminy:

Gmina Dobczyce – 57,9%

Gmina Łapanów – 47,9%

Gmina Raciechowice – 45,7%

Miasto Kraków – 37,2%

Gmina Bochnia – 37,0%

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*