STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN. PORÓWNANIE

Dziś porównujemy wszystkie gminy z powiatu wielickiego pod względem struktury dochodów budżetu według działów.

 

Rolnictwo i łowiectwo

Gmina Kłaj = 0,5

Gmina Gdów = 0,4

Gmina Biskupice = 0,2

Gmina Niepołomice = 0,1

Gmina Wieliczka = 0,0

 

Transport i łączność

Gmina Biskupice = 2,9

Gmina Wieliczka = 1,8

Gmina Gdów = 1,0

Gmina Niepołomice = 0,6

Gmina Kłaj = 0,4

 

Gospodarka mieszkaniowa

Gmina Wieliczka = 4,6

Gmina Niepołomice = 3,1

Gmina Gdów = 1,0

Gmina Kłaj = 0,9

Gmina Biskupice = 0,4

 

Administracja publiczna

Gmina Kłaj = 3,8

Gmina Wieliczka = 0,6

Gmina Biskupice = 0,5

Gmina Gdów = 0,3

Gmina Niepołomice = 0,2

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina Kłaj = 0,9

Gmina Niepołomice = 0,3

Gmina Gdów = 0,1

Gmina Wieliczka = 0,0

Gmina Biskupice = 0,0

 

Różne rozliczenia

Gmina Gdów = 33,7

Gmina Biskupice = 30,1

Gmina Kłaj = 27,1

Gmina Wieliczka = 20,5

Gmina Niepołomice = 19,3

 

Oświata i wychowanie

Gmina Kłaj = 3,1

Gmina Niepołomice = 2,9

Gmina Gdów = 2,7

Gmina Biskupice = 2,7

Gmina Wieliczka = 2,5

 

Pomoc społeczna

Gmina Biskupice = 2,7

Gmina Wieliczka = 1,9

Gmina Gdów = 1,7

Gmina Niepołomice = 1,5

Gmina Kłaj = 1,4

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Gdów = 2,4

Gmina Wieliczka = 0,0

Gmina Biskupice = brak

Gmina Kłaj = brak

Gmina Niepołomice = brak

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina Niepołomice = 0,5

Gmina Kłaj = 0,1

Gmina Gdów = 0,1

Gmina Biskupice = 0,1

Gmina Wieliczka = 0,0

 

Rodzina

Gmina Gdów = 28,1

Gmina Biskupice = 27,7

Gmina Kłaj = 24,4

Gmina Wieliczka = 21,8

Gmina Niepołomice = 19,4

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina Niepołomice = 7,1

Gmina Wieliczka = 6,5

Gmina Biskupice = 3,0

Gmina Kłaj = 2,6

Gmina Gdów = 1,9

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina Wieliczka = 0,3

Gmina Niepołomice = 0,0

Gmina Gdów = 0,0

Gmina Kłaj = 0,0

Gmina Biskupice = 0,0

 

Kultura fizyczna

Gmina Niepołomice = 0,0

Gmina Wieliczka = 0,0

Gmina Biskupice = 0,0

Gmina Gdów = brak

Gmina Kłaj = brak

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

Gmina Niepołomice = 44,6

Gmina Wieliczka = 39,3

Gmina Kłaj = 34,8

Gmina Biskupice = 26,7

Gmina Gdów = 26,2

 

Pozostałe

Gmina Biskupice = 3,0

Gmina Niepołomice = 0,4

Gmina Gdów = 0,4

Gmina Wieliczka = 0,2

Gmina Kłaj = brak

 

Dla przypomnienia: nasz wcześniejszy artykuł porównujący strukturę WYDATKÓW z budżetów gmin powiatu wielickiego:

http://www.gazetagdowianin.pl/wiadomosci-z-gminy-gdow/porownanie-struktury-wydatkow-z-budzetow-gmin-powiatu-wielickiego/

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*