STRUKTURA WYDATKÓW Z BUDŻETÓW GMIN. PORÓWNANIE

Dziś porównujemy wszystkie gminy z powiatu wielickiego pod względem struktury wydatków budżetu danej gminy według działów.

 

Rolnictwo i łowiectwo

Gmina Kłaj = 2,2

Gmina Niepołomice = 1,2

Gmina Biskupice = 1,0

Gmina Gdów = 0,8

Gmina Wieliczka = 0,4

 

Transport i łączność

Gmina Biskupice = 15,2

Gmina Wieliczka = 7,9

Gmina Gdów = 6,7

Gmina Niepołomice = 5,2

Gmina Kłaj = 4,7

 

Gospodarka mieszkaniowa

Gmina Kłaj = 4,0

Gmina Biskupice = 2,9

Gmina Wieliczka = 2,5

Gmina Gdów = 2,1

Gmina Niepołomice = 0,9

 

Administracja publiczna

Gmina Kłaj = 12,9

Gmina Biskupice = 10,8

Gmina Gdów = 9,1

Gmina Niepołomice = 7,7

Gmina Wieliczka = 5,8

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina Kłaj = 2,8

Gmina Niepołomice = 1,9

Gmina Wieliczka = 1,5

Gmina Gdów = 0,6

Gmina Biskupice = 0,4

 

Różne rozliczenia

Gmina Biskupice = 0,1

Gmina Gdów = 0,0

Gmina Kłaj = brak

Gmina Niepołomice = brak

Gmina Wieliczka = brak

 

Oświata i wychowanie

Gmina Niepołomice = 37,8

Gmina Gdów = 36,7

Gmina Kłaj = 36,0

Gmina Wieliczka = 35,8

Gmina Biskupice = 27,3

 

Pomoc społeczna

Gmina Biskupice = 5,3

Gmina Wieliczka = 5,0

Gmina Kłaj = 4,7

Gmina Niepołomice = 4,2

Gmina Gdów = 4,2

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina Gdów = 2,4

Gmina Biskupice = 0,5

Gmina Kłaj = 0,1

Gmina Niepołomice = brak

Gmina Wieliczka = 0,0

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina Niepołomice = 1,1

Gmina Wieliczka = 1,1

Gmina Kłaj = 0,6

Gmina Gdów = 0,3

Gmina Biskupice = 0,3

 

Rodzina

Gmina Gdów = 28,6

Gmina Biskupice = 26,0

Gmina Kłaj = 24,9

Gmina Wieliczka = 22,8

Gmina Niepołomice = 19,2

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina Niepołomice = 12,0

Gmina Wieliczka = 10,7

Gmina Biskupice = 4,9

Gmina Kłaj = 4,5

Gmina Gdów = 3,7

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina Niepołomice = 3,8

Gmina Wieliczka = 2,2

Gmina Gdów = 1,9

Gmina Kłaj = 1,1

Gmina Biskupice = 0,7

 

Kultura fizyczna

Gmina Niepołomice = 2,1

Gmina Wieliczka = 1,4

Gmina Biskupice = 0,7

Gmina Gdów = 0,7

Gmina Kłaj = 0,3

 

Działalność usługowa

Gmina Wieliczka = 0,6

Gmina Kłaj = 0,2

Gmina Gdów = 0,2

Gmina Biskupice = 0,2

Gmina Niepołomice = 0,2

 

Ochrona zdrowia

Gmina Niepołomice = 0,6

Gmina Gdów = 0,6

Gmina Wieliczka = 0,5

Gmina Kłaj = 0,4

Gmina Biskupice = 0,2

 

Pozostałe

Gmina Biskupice = 3,5

Gmina Niepołomice = 2,1

Gmina Wieliczka = 1,8

Gmina Gdów = 1,4

Gmina Kłaj = 0,6

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*