WSKAŹNIK DOCHODÓW PODATKOWYCH GMIN NA 2020 ROK

Ministerstwo Finansów pod koniec ubiegłego roku zaprezentowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, jakie będą obowiązywać przy obliczaniu subwencji wyrównawczej na 2020 r. Dzięki zaprezentowanym danym możemy ocenić na przykład w jakiej kondycji samorządowej znajduje się dana gmina. Proszę sobie wyobrazić, że w najbogatszej polskiej gminie – Gminie Kleszczów – wskaźnik ten wynosi ponad 31 tysięcy złotych na 1 mieszkańca (!). Dla porównania w Gminie Gdów jest to trochę ponad tysiąc trzysta złotych na mieszkańca.

Pierwsza dziesiątka polskich gmin prezentuje się następująco:

1. Gmina Kleszczów – 31.028,40 zł/mieszkańca

2. Gmina Rząśnia – 10.145,42 zł/mieszkańca

3. Gmina Kobierzyce – 7.153,59 zł/mieszkańca

4. Gmina Jerzmanowa – 7.006,93 zł/mieszkańca

5. Gmina Polkowice – 6.442,47 zł/mieszkańca

6. Gmina Such Las – 6.304,61 zł/mieszkańca

7. Gmina Rewal – 6.266,83 zł/mieszkańca

8. Gmina Mielnik – 6.201,36 zł/mieszkańca

9. Gmina Nadarzyn – 6.060,12 zł/mieszkańca

10. Gmina Kampinos – 5.853,98 zł/mieszkańca

 

Gminy z powiatu wielickiego:

Gmina Niepołomice – 2.652,47 zł/mieszkańca

Gmina Wieliczka – 1.900,98 zł/mieszkańca

Gmina Kłaj – 1.885,98 zł/mieszkańca

Gmina Gdów – 1.367,47 zł/mieszkańca

Gmina Biskupice – 1.294,37 zł/mieszkańca

 

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2020 roku wskaźnik gminny Gg dla kraju wyniesie 1956,15. Jednak różnice między gminami są znaczne. Dla przykładu maksymalny wskaźnik będzie miała gmina Kleszczów – 31 028,4, najniższy zaś Potok Górny – 454,97,

Z kolei wskaźnik powiatowy Pp dla kraju wyniesie 287,95, a wskaźnik wojewódzki Ww 205,43.
Najwyższy wskaźnik wśród regionów ma woj. mazowieckie – 451,38, a najniższy – woj. lubelskie – 100,03.

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin, powiatów i województw, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca.

Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92 proc. średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą część wyrównawczą subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150 proc. średniej krajowej.

Powiaty otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110 proc.średniej krajowej.

Województwa otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*