WYJĄTKOWE POŁOŻENIE GMINY GDÓW

Chciałbym króciutko przypomnieć w jak pięknym i wyjątkowym miejscu przyszło nam żyć! Gdów położony jest w regionie geograficznym Pogórza Wielickiego, w dolinie rzeki Raby, która w okolicach Gdowa rozszerza się, tworząc płaskowinę i przechodzi w Zatokę Gdowską Kotliny Sandomierskiej.

Dolinę pokrywają urodzajne gleby, tak zwane bielice, a miejscami lessy. Klimat Pogórza Karpackiego w którym leży dolina Raby kształtują przeważnie masy powietrza płynącego z zachodu, polarno-morskiego. W dolinie Raby, dzisiaj prawie bezleśnej, niegdyś stykały się tutaj obszary Puszczy Niepołomickiej i lasów karpackich ciągnących się aż do Węgier.

Te cechy środowiska geograficznego stwarzały dogodne warunki dla osadnictwa. Badania archeologiczne i znalezione materiały, jak również kurhany w Jawczycach, Wiatowicach, kopiec w Krakuszowicach, szczątki grodzisk, stacji rzymskich, osad wczesnośredniowiecznych, przesiaka bilczycka na Rabie, świadczą o ciągłości zamieszkiwania tych terenów od czasów najdawniejszych.

Dolina Raby do połowy X wieku wchodziła w skład państwa Wiślan z ośrodkami krakowskim i wiślickim. Państwo Wiślan zostało podbite przez Księcia Świętopełka z Moraw. W tym czasie działają wysłannicy misjonarzy Słowian Cyryla i Metodego. Wtedy w dolinie Raby zawitała już religia chrześcijańska. Wysłannicy z Moraw zakładają stacje misyjne. Możliwe, że stacja taka powstała w Gdowie, aby później (druga połowa XI wieku) powstał tu kościół.

Co by nie napisać nie zmienia to faktu, że Gmina Gdów jest piękna i fascynująca, a odkrywanie jej i poznawanie – nie tylko w Światowy Dzień Środowiska – powinno być dla nas codziennością.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*