WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA INWESTYCJE TRANSPORTOWE W GMINACH

Siedmiu samorządom udało się zdobyć dotacje z UE przekraczające 2,5 tys. zł na jednego mieszkańca. Absolutnym rekordzistą w tej klasyfikacji jest miasto Dziwnów (6057 zł), za nim plasują się gminy wiejskie Rossosz (woj. lubelskie) i Puńsk (podlaskie), Olsztyn, Krynica Morska (pomorskie), Gliwice oraz Rzeszów. W powiecie wielickim prym wiedzie gmina Niepołomice. Druga jest… gmina Biskupice. Kolejna gmina Wieliczka. Stawkę w naszym powiecie zamyka gmina Gdów oraz gmina Kłaj. Pierwszy raz zebrane dane publikujemy w Gazecie Gdowianin. 

W prezentowanym zestawieniu autorzy rankingu przyjrzeli się dotacjom ze środków europejskich, z jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe.  Jako uzasadnienie tego wyboru autorzy wskazali fakt, że ten dział obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie pozyskują polskie JST.

Wielkość środków przeznaczanych z programów operacyjnych na inwestycje transportowe zmieniała się w podobnym rytmie, jak ogólna wielkość dotacji unijnych. Po bardzo dobrym roku 2014 nastąpił ostry spadek, by w końcu wydatki te osiągnęły rekordową wielkość w roku 2018. Na co przeznaczana jest największa część tych funduszy? Oczywiście na drogi (ponad 70 proc.). Kolejna znacząca, ale jednak znacznie mniejsza pozycja to lokalny transport zbiorowy (14 proc.) i inwestycje związane z taborem kolejowym (prawie 7 proc.). Z kolei jeśli przyjrzymy się inwestycjom drogowym, to największą wartość mają dotacje na projekty związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich (w sumie 6,6 mld złotych dotacji w latach 2014–2018), a następnie dróg w miastach na prawach powiatu (minimalnie ponad 6 miliardów). Nieco ponad 3 miliardy zł grantów wsparły drogi gminne, a niecałe 1,4 mld zł– powiatowe.

Prezentowane zestawienie obejmuje wartość dotacji w latach 2014–2018, bez rozróżnienia na dotacje inwestycyjne i związane z wydatkami bieżącymi. Korzystały z nich wszystkie samorządy wojewódzkie i wszystkie miasta– stolice województw. W pozostałych kategoriach samorządów korzystanie z tych środków nie było już tak powszechne. W szczególności środków takich nie dostały dwa spośród miast na prawach powiatów, 75 powiatów (prawie co czwarty samorząd powiatowy), 30 proc. miast powiatowych, prawie co trzecie mniejsze miasto i 40 proc. gmin wiejskich. Siedmiu samorządom udało się zdobyć dotacje przekraczające 2,5 tysiąca złotych na jednego mieszkańca. Absolutnym rekordzistą w tej klasyfikacji pozostaje miasto Dziwnów (zachodniopomorskie, 6057 zł per capi-ta), a za nim plasują się gminy wiejskie Rossosz (lubelskie) i Puńsk (pod-laskie), Olsztyn, Krynica Morska (Po-morskie), Gliwice i Rzeszów.

36 miejsce w Polsce w swojej kategorii zdobyła gmina Niepołomice w której dotacje z funduszy UE na transport (w latach 2014-2018, per capita) wyniosły: 461,61 zł.

Gmina Biskupice: 258,94 zł

Gmina Wieliczka: 26,46 zł

Gmina Gdów: 8,07 zł

Gmina Kłaj: 0,00 zł

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*