ZMIANY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY GDÓW

W 2016 roku na terenie Gminy Gdów obowiązywał będzie zmieniony podatek od środków transportowych. Przedstawiamy w artykule część z tych zmian.

W 2016 roku podniesiono roczną stawkę podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – podatek wzrasta z 630, 00 zł na 642, 00 zł,

– jak wyżej, tylko powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – podatek wzrasta z 996,00 zł na 1020,00 zł,

– jak wyżej, tylko powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – podatek wzrasta z 1332,00 zł na 1356 zł

2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – podatek wzrasta z 1590, 00 zł na 1620,00 zł

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – podatek wzrasta z 480, 00 zł na 492,00 zł

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

– mniejszej niż 22 miejsca – podatek będzie wynosił 400,00 zł

– równiej lub wyższej niż 22 miejsca – podatek będzie wynosił 850,00 zł

(w tym przypadku dotychczas podatek liczony był dla ilości mniejszej niż 30 miejsc = 936 zł, oraz równiej lub wyższej niż 30 miejsc = 1908 zł).

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*