ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. OCENA GMIN

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska. Jak zatem wypadły gminy z powiatu wielickiego w rankingu zrównoważonego rozwoju polskich gmin?

Ranking opracowany został pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Na podstawie 15 wskaźników oceniono gminy w Polsce pod względem rozwoju m.in. gospodarczego, czy społecznego. Pod uwagę brane były między innymi wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego.

Najlepiej z powiatu wielickiego wypadła gmina Niepołomice, która uplasowała się na 6 miejscu w kraju (wśród 611 gmin miejsko-wiejskich). W pierwszej setce tej samej kategorii zmieściła się także gmina Wieliczka, która zajęła 94 miejsce.

W kategorii gmin wiejskich na 1563 oceniane samorządy najlepiej wypadła gmina Kłaj, która zajęła 341 miejsce.

Gmina Gdów w rankingu zajęła 682 miejsce.

Z powiatu wielickiego najsłabiej wypadła gmina Biskupice, która zajęła 905 miejsce.

A kto zwyciężył w tym rankingu?

W kategorii gmin wiejskich: Kleszczów

W kategorii gmin miejsko-wiejskich: Dziwnów

W kategorii gmin miejskich: Karpacz

W kategorii miast na prawach powiatu: Gliwice

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*