MY – obywatele

Gdyby nie My – obywatele, pewne problemy nigdy nie ujrzałyby światła dziennego!

I nie istotne, czy dotyczy to skali makro, czy mikro, czy dotyczy to całej Polski, czy wyłącznie gminy Gdów, bądź poszczególnych sołectw gminy.

Znamienne i zarazem bezcenne są słowa wypowiedziane niegdyś przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Żadna forma kontroli państwowej, nawet najlepiej zorganizowanej i realizowanej nie zastąpi kontroli obywatelskiej, społecznej, realizowanej na co dzień. Kontrola instytucjonalna nie ma szans na dotarcie zawsze i wszędzie tam, gdzie następuje przekroczenie przepisów. Natomiast w każdym takim przypadku mogą i powinni natychmiast reagować ci, którzy to widzą, których interes to narusza, między innymi członkowie społeczności lokalnej”.

Obywatelem powodują różne motywacje społeczne. Dla jednego z Nas ważne będzie lepsze zarządzanie środkami publicznymi, dla innego z Nas – uczciwość i rzetelność administracji, a dla jeszcze innego z Nas – skuteczne zapobieganie sytuacjom niezgodnym z prawem. Nikt z Nas nie chce być jednak wprowadzany w błąd przez władze obojętnie jakiego szczebla. Dlatego mamy instrumenty, które pozwalają bronić się przed podobnymi sytuacjami. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że takie instrumenty funkcjonują. Mamy prawo zadawać pytania administracji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, mamy prawo składać skargi na działania urzędów i wnioski o wprowadzenie zmian, co w sposób istotny wpływa na poprawę działań administracji.

Działaniami władz, samorządu, mamy prawo i obowiązek interesować się, choćby tylko dlatego, że wybrane władze decydują o jakości naszego życia. Z drugiej strony rządzący winni być otwarci na głos mieszkańców, społeczeństwa obywatelskiego, gdyż wielokrotnie sprawia on, że realizowana polityka niezależnie od szczebla jej sprawowania staje się lepsza, efektywniejsza i dużo bardziej trafna.

Kontrola społeczna – o której wyżej mowa – przeradza się często w działania strażnicze. Ba, nawet warto, aby takie działania strażnicze funkcjonowały na każdym szczeblu administracji. Działanie strażnicze musi systematycznie badać jakieś wybrane problemy, musi mieć wyraźnie postawione cele. Wszelkie uwagi powinny być traktowane jako bezcenne źródło informacji dla władz i wyraz obywatelskiej troski o dobre rządy lokalne.

To, jakie rozwiązania są skuteczne zależy od skomplikowanych uwarunkowań lokalnych Bardzo trudno jest obiektywnie twierdzić, co jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli w dyskusji nie zobaczy się całości występujących problemów.

W naszym przypadku staramy się badać przejrzystość działań administracji i efektywność wydatkowania przez nią środków. Uczestnikami działań są organizacje, grupy i obywatele oraz obywatelki, którzy chcą zobaczyć jak system wygląda w ich gminie, podnieść poziom swojej wiedzy i stać się partnerem dla władz do rozmowy i dyskusji. Podejmując się tego zadania wchodzimy na trudną, ambitną i niezwykle wciągającą drogę watchdoga – tego, kto postanowił zajrzeć za kulisy władzy.

Zapraszamy, Drodzy Czytelnicy, do przekazywania nam wszystkich spraw, którymi chcielibyście, abyśmy się zajęli.

Piszcie! Do Waszej dyspozycji są nasze adresy:

interwencje@gazetagdowianin.pl

zespolprawny@gazetagdowianin.pl

redakcja@gazetagdowianin.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*