3 GRUDNIA 2002. ARCHIWALNE SESJE RADY GMINY GDÓW

Kto z Was jeszcze pamięta II Sesję Rady Gminy Gdów z 3 grudnia 2002 roku? To było „zaraz” po wyborze Zbigniewa Wojasa na pierwszą jego kadencję jako wójta gminy. Najważniejszymi punktami porządku obrad tej sesji był wybór stałych komisji Rady oraz ustalenie wynagrodzenia dla nowego szefa gminy…

Na sesji z ust „nowego” wójta padła też pewna obietnica… Sukcesywnie będziemy przypominali te pierwsze sesje.

Przeczytajcie zatem opis tej z 3 grudnia 2002 roku:

„Już początek obrad pokazał, jak wiele jest w przyszłości do zrobienia. Radny powiatowy Jan Zawała poinformował o piśmie, jakie zostało skierowane na ręce wójta oraz przewodniczącego Rady, dotyczące podjęcia działań związanych z budową gimnazjum w Gdowie. Rada i zarazem członek Zarządu Powiatu Zofia Sarapata przedstawiła natomiast plan na najbliższe inwestycje, jakie poczynione będą w gminie Gdów. Prezes OSP Gdów Władysław Niewiarowski pogratulował zwycięzcy w wyborach i zapewnił, że obywatele gminy oczekują spełnienia wyborczych obietnic oraz liczą – oferując także pomoc w działaniach – na owocną współpracę zarówno ze strony wójta, Zarządu jak i radnych. Sołtys Gdowa Kazimierz Król przypomniał o zbliżającej się zimie i dopilnowaniu aby piasek, który ma posłużyć do posypywania oblodzonych nawierzchni był na czas przygotowany.

Sugestie i propozycje trwałyby zapewne długo. Wiceprzewodnicząca Irena Woźniak poprosiła zgromadzonych o wstrzymanie się z problemami do czasu wyboru stałych komisji Rady, które odpowiedzialne będą za konkretne działania.

Ustalono, że w każdej komisji znajdzie się siedmiu radnych, którzy po ukonstytuowaniu wybiorą ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, poza Komisją Rewizyjną, której przewodniczącego i zastępcę wybierze Rada Gminy na wniosek Komisji.

Zanim przystąpiono do ustalania wynagrodzenia dla wójta Zbigniewa Wojasa, radny Stachowicz poprosił o udostępnienie – w celu porównania danych, dotyczących wynagrodzenia poprzedniego szefa gminy Jadwigi Kasprzyk, zarówno na początku pracy, jak i na koniec kadencji. Ustalono, że wynagrodzenie zasadnicze dla wójta gminy Gdów wg kategorii zaszeregowania XX wyniesie 4 tys. złotych a dodatek funkcyjny wg stawki 9 w kwocie 1.421 zł. Po około roku czasu praca Zbigniewa Wojasa będzie oceniona. Wtedy też poczynione zostaną ewentualne korekty związane ze zmianą wynagrodzenia. – W pierwszej kolejności chciałbym podziękować za ustalenie mojej wypłaty – powiedział wójt Wojas – pragnę poinformować, że część z tej kwoty (około 200-300 zł) przeznaczam na stypendium dla najlepszego ucznia naszej gminy. Kwota będzie miesięcznie przelewana na osobne konto. Wójt zaprosił także radnych do przyłączenia się do tego szczytnego celu.

Przewodnicząca Cecylia Ciężarek przedstawiła wniosek wójta o odwołanie dotychczasowego sekretarza gminy Stanisława Florka. Wniosek oraz kandydatura na to stanowisko Józefa Zająca będzie poddana pod głosowanie na kolejnej sesji”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*