BEZ BIORÓŻNORODNOŚCI NIE MA ŻYCIA NA ZIEMI

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, obchodzony 22 maja, został uczczony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska kampanią pod hasłem „Chroń bioróżnorodność”, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Głównym celem kampanii jest uświadomienie, jak ogromną wartość ma zachowanie różnorodności form życia na Ziemi.

Inicjatywa „Chroń bioróżnorodność” jest kierowana zarówno do dzieci, młodzieży, oraz dorosłych, w tym nauczycieli zaangażowanych w ochronę przyrody i edukację. W ramach kampanii, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, planowane są warsztaty, szkolenia i webinaria, a także publikacje i krótkie artykuły w mediach społecznościowych, prezentujące konkretne przykłady działań związanych z ochroną bioróżnorodności w Polsce.

„Wśród tych działań znajdują się projekty związane z odbetonowaniem przestrzeni miejskich, odtwarzaniem terenów podmokłych, mokradeł, torfowisk, zwalczaniem inwazyjnych gatunków. Skupiamy się na ochronie gatunków i siedlisk, dbamy o stabilność i trwałość ekosystemów, zdając sobie jednocześnie sprawę, jak ważna jest różnorodność biologiczna dla naszego życia” – podkreśliła Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska.

Wiceszefowa resortu dodała, że jesienią odbędą się także webinaria skierowane do samorządowców, które, będą dotyczyć programów dla terenów wiejskich, takich jak rekultywacja oczek wodnych i zadrzewiania pasów między uprawami, by pożyteczne owady miały schronienie przed zimą.

„Bioróżnorodności jest niezbędna dla istnienia życia na Ziemi, ponieważ bogactwo gatunków i wzajemne powiązania między nimi pełnią niezastąpioną rolę, zapewniając nam dostęp do żywności, leków, surowców naturalnych oraz innych korzyści, które oferuje nam przyroda” – podkreśliła wiceminister klimatu i środowiska.

Wiceminister Golińska wskazała również, że 22 maja rozpoczęła się czwarta edycja programu „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Jest on skierowany do samorządów, które już zrealizowały projekty związane z rekultywacją przestrzeni miejskiej, zagospodarowaniem zdegradowanych terenów poprzemysłowych czy retencją wody.

„Zabetonowana rzeczywistość w miastach prowadzi do powstawania tzw. wysp ciepła, nagłych powodzi i bardzo niekorzystnych warunków do życia w czasie upałów. Chcemy temu przeciwdziałać, dlatego przygotowaliśmy projekt ustawy, który będzie zobowiązywał samorządy miast powyżej 20 tys. mieszkańców do tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatu” – zaznaczyła Małgorzata Golińska.

Kampania jest prowadzona przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest instytucją finansującą przedsięwzięcia wspierające zrównoważony rozwój Polski, w tym w obszarze edukacji i ochrony przyrody.

„W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył ponad 248 mln zł na programy związane z edukacją, takie jak program Edukacja Ekologiczna, który kształtuje proekologiczne postawy, umożliwiając zrozumienie funkcjonowania przyrody i innych elementów środowiska, a także dotyczące transformacji energetyczno-klimatycznej” – powiedział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW.

NFOŚiGW ściśle współpracuje z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które przeznaczają 137 mln zł na edukację regionalną. Środki te trafiają m.in. do szkół w ramach projektu „Zielone Serce Szkoły” – pracowni ekologicznych dla dzieci i młodzieży, poświęconych ochronie przyrody oraz odnawialnym źródłom energii.

„Niedawno uruchomiliśmy także mikrogranty w wysokości do 8 tys. zł, które są rozdzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i mają na celu wspieranie inicjatyw młodych ludzi związanych z ochroną środowiska” – podkreślił Sławomir Mazurek.

W ciągu 34 lat swojej działalności NFOŚiGW przeznaczył prawie 2 mld zł na ochronę przyrody, w tym ponad 500 mln zł w 2022 r. Oprócz działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, fundusz inwestuje również w ochronę przeciwpożarową obszarów leśnych oraz wykup gruntów przez parki narodowe, aby objąć najcenniejsze przyrodniczo obszary w ich otulinie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*