Bezrobocie w gminie Gdów i powiecie wielickim w liczbach

Przedstawiamy informacje dotyczące bezrobocia w gminie Gdów i powiecie wielickim na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie sporządzonych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bezrobocie ogółem w powiecie wielickim wyniosło: 4947 osób (w tym: 2476 mężczyzn, 2471 kobiet).
W gminie Wieliczka: 2435 osób (w tym: 1256 mężczyzn, 1179 kobiet)
W gminie Niepołomice: 899 osób (w tym: 403 mężczyzn, 496 kobiet)
W gminie Gdów: 702 osoby (w tym: 351 mężczyzn, 351 kobiet)
W gminie Kłaj: 470 osób (w tym: 223 mężczyzn, 247 kobiet)
W gminie Biskupice: 441 osób (w tym: 243 mężczyzn, 198 kobiet)

 

Bezrobocie według wieku i poziomu wykształcenia dla całego powiatu wielickiego przedstawiało się następująco:
Osoby bezrobotne w wieku 24 lata i mniej: 1014 osób
Osoby bezrobotne w wieku 25-34: 1404 osoby
Osoby bezrobotne w wieku 35-44: 962 osoby
Osoby bezrobotne w wieku 45-54: 890 osób
Osoby bezrobotne w wieku 55 lat i więcej: 677 osób
Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym: 603 osoby
Osoby bezrobotne z wykształceniem zawodowym: 1169 osób
Osoby bezrobotne z wykształceniem ogólnokształcącym: 491 osób
Osoby bezrobotne w wykształceniem zasadniczym zawodowym: 1561 osób
Osoby bezrobotne z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym lub niepełnym podstawowym: 1123 osoby

 

Bezrobocie według czasu pozostawania bez pracy dla całego powiatu wielickiego przedstawiało się następująco:
1 miesiąc i mniej: 380 osób
1-3 miesiące: 939 osób
3-6 miesięcy: 913 osób
6-12 miesięcy: 1017 osób
12-24 miesięcy: 911 osób
Powyżej 24 miesięcy: 787 osób

 

Bezrobocie według stażu pracy dla całego powiatu wielickiego przedstawiało się następująco:
Bez stażu pracy: 692 osoby
1 rok i mniej: 753 osoby
1-5 lat: 1159 osób
5-10 lat: 715 osób
10-20 lat: 789 osób
20-30 lat: 559 osób
Powyżej 30 lat: 280 osób

 

Zarejestrowani bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dane dla całego powiatu wielickiego:
W wieku do 25 roku życia: 1014 osób
W wieku 50 lat i więcej: 1199 osób
Długotrwale bezrobotni: 2201 osób
Bez kwalifikacji zawodowych: 1170 osób
Niepełnosprawni: 207 osób
Samotnie wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 raku życia: 328 osób

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*