BEZROBOCIE W GMINIE GDÓW i POWIECIE WIELICKIM

W Gminie Gdów nie notowane jest duże bezrobocie. I od tego zdania warto zacząć. Warto, gdyż bezrobocie w naszej gminie jest… najniższe spośród pozostałych gmin powiatu wielickiego. W 2015 roku odsetek bezrobotnych mieszkańców w Gminie Gdów wynosił zaledwie 2,63%.

Generalnie zaznaczyć należy, że odsetek bezrobotnych w stosunku do całej populacji danej gminy w powiecie wielickim jest niewielki. Jak wskazaliśmy na wstępie w Gminie Gdów jest to zaledwie 2,63%. A w pozostałych gminach powiatu wielickiego?

– w Gminie Niepołomice 3,07 %

– w Gminie Kłaj 3,17 %

– w Gminie Wieliczka 3,22 %

– w Gminie Biskupice 3,36 %

W statystykach bezrobocia dla Gminy Gdów dominują bezrobotne kobiety (53,79%), natomiast 87,3% spośród osób bezrobotnych w Gminie Gdów to bezrobotni w szczególnej sytuacji. Do tej grupy zaliczają się między innymi młode osoby bezrobotne (do 25-go roku życia; w Gminie Gdów 20,03%), osoby długotrwale bezrobotne (w Gminie Gdów 47,25%) oraz niepełnosprawni bezrobotni (w Gminie Gdów 7,85%).

Przytoczone dane pokazują, że zarówno gmina Gdów, jak i pozostałe gminy powiatu wielickiego nie są dotknięte problemem wysokiego bezrobocia. Z czego to wynika? Zapewne z bliskości Krakowa, z bliskiej obecności Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, Dobczyckiej Strefy Przemysłowej, a także obecności lokalnych małych przedsiębiorców.

Mieszkańcy gminy pytani przez nas, dostrzegają jednak na lokalnym rynku pracy pewne problemy dotyczące przede wszystkim warunków pracy. Jak wskazują, problemem lokalnego rynku pracy są niskie zarobki, trudności w uzyskaniu umowy o pracę, niedostatek ofert dotyczących pracy umysłowej czy konieczność korzystania z form tymczasowych oferowanych przez agencje pośrednictwa pracy.

Bezrobocie wśród kobiet w powiecie wielickim:
- Gmina Gdów 53,79%
- Gmina Wieliczka 53,67%
- Gmina Niepołomice 51,17%
- Gmina Biskupice 51,06%
- Gmina Kłaj 49,46%
Bezrobotni w powiecie wielickim będący w szczególnej sytuacji:
- Gmina Kłaj 90,7%
- Gmina Gdów 87,3%
- Gmina Wieliczka 86,8%
- Gmina Biskupice 86,0%
- Gmina Niepołomice 85,3%
Bezrobotni w powiecie wielickim do 25-go roku życia:
- Gmina Kłaj 30,51%
- Gmina Niepołomice 22,75%
- Gmina Gdów 20,03%
- Gmina Wieliczka 18,24%
- Gmina Biskupice 15,72%
Osoby długotrwale bezrobotne w powiecie wielickim:
- Gmina Biskupice 58,48%
- Gmina Wieliczka 55,74%
- Gmina Niepołomice 52,55%
- Gmina Kłaj 51,57%
- Gmina Gdów 47,25%
Niepełnosprawni bezrobotni w powiecie wielickim:
- Gmina Gdów 7,85%
- Gmina Biskupice 7,74%
- Gmina Kłaj 4,92%
- Gmina Wieliczka 4,39%
- Gmina Niepołomice 3,53%

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*