BLISKO 80 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA POWIATU WIELICKIEGO, W TYM PONAD 14 MILIONÓW DLA GMINY GDÓW

Blisko 80 milionów złotych trafiło do samorządów z powiatu wielickiego. To kolejne rządowe środki dla naszego powiatu. Podczas briefingu prasowego na Rynku w Wieliczce, parlamentarzyści Urszula Rusecka, Rafał Bochenek oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczyli promesy samorządowcom z powiatu wielickiego. Sprawdźcie na co trafią środki w poszczególnych gminach.

30 maja premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Samorządy z województwa małopolskiego otrzymają ponad 2,5 mld zł na blisko 400 zadań.

Dzięki rządowym środkom będzie możliwa realizacja następujących zadań:

POWIAT WIELICKI:

rozbudowa drogi powiatowej Brzezie – Szczytniki

4 999 950,00 zł

rozbudowa drogi powiatowej Gorzków – Byszyce

9 490 000,00 zł

GMINA WIELICZKA

budowa części dydaktyczno konferencyjnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce – etap I 4 000 000,00 zł

rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu 15 000 000,00 zł

GMINA BISKUPICE:

budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Biskupice, w miejscowości Zabłocie wraz z drogą dojazdową i możliwością dalszej jej rozbudowy, 6 096 150,00 zł

modernizacja dróg gminnych w miejscowości Tomaszkowice i Sławkowice, 2 897 500,00 zł

GMINA KŁAJ

modernizacja drogi gminnej nr ew. 560242K oraz nr ew. 560249K klasy technicznej L w miejscowości Kłaj, 1 548 500,00 zł

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzezie, Szarów, Dąbrowa,  8 400 850 zł

GMINA NIEPOŁOMICE

rozbudowa ulicy Wrzosowej i ulicy Czerwonych Beretów w Niepołomicach, 9 975 000,00 zł

GMINA GDÓW

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gdów poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Marszowice, 5 000 000,00 zł

rozbudowa szkoły w Bilczycach, 4 063 412,25 zł

budowa zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie, 5 000 000,00 zł

————————————

Prawie 2,6 mld zł – to kwota, która przypadła w udziale Małopolsce w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład! Jej wyniki omówili na konferencji prasowej małopolscy parlamentarzyści oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita i II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

 

Blisko 400 kolejnych inwestycji w Małopolsce!

– Małopolska już skorzystała nie tylko z tego szerokiego, ogólnopolskiego naboru Polskiego Ładu, ale gminy województwa skorzystały również z naborów dotyczącego gmin uzdrowiskowych, gmin górskich, a przed nami jeszcze ogłoszenie wyników naboru na gminy popegeerowskie. Tych pieniędzy jest naprawdę dużo, a inwestycje są bardzo różnorodne, bo to zarówno inwestycje infrastrukturalne, drogowe, kanalizacyjne, sportowe, szkolne (…). Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego stawia na zrównoważony rozwój. Jeżeli Polska ma być krajem dobrobytu, krajem, w którym obywatelom żyje się dobrze, to takie same możliwości rozwoju musi mieć warszawiak, ale także mieszkaniec małej gminy. O to dbamy, konsekwentnie to realizujemy, nie cofamy się przed tymi programami, nie cofamy się przed kierowaniem środków, mimo bardzo trudnych czasów. (…) To wręcz przeciwnie, wymaga właśnie jeszcze większego wsparcia, zaangażowania państwa, a żeby utrzymać wzrost gospodarczy, utrzymać niski poziom bezrobocia, utrzymać tę ścieżkę wzrostu, uważamy, że właśnie taki program, taka filozofia rządzenia jest dla Polski najlepsza, jest najlepszą szansą na rozwój Polski – mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

- Dzisiaj wyjątkowy dzień, drugi nabór do programu Polski Ład rozstrzygnięty! Ogromne środki, których nie było od 30 lat, trafią do samorządów. Wbrew obiegowej opinii rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy. Inwestycje, o które wnioskowali samorządowcy, są bardzo potrzebne mieszkańcom. W ogromnej większości są to środki przeznaczone na drogi. Powiat wielicki otrzymał ponad 76 mln zł na 12 projektów, a największa pula środków dotyczy inwestycji drogowych. Są też bardzo ważne inwestycje oświatowe, a także wodno-kanalizacyjne. Bez wątpienia są to inwestycje rozwojowe, które będą służyć mieszkańcom – zaznacza poseł Urszula Rusecka.

- Program Polski Ład jest tak ważny, gdyż pobudza rozwój regionów i powiatów. Inwestycje dają zatrudnienie dla lokalnych firm, dzięki nim mamy też lepszą ofertę turystyczną. 122 mln zł dla powiatu tatrzańskiego to bardzo dużo, większość inwestycji dotyczy infrastruktury komunikacyjnej, jak drogi, chodniki i oświetlenie, ale także infrastruktury komunalnej jak kolektory czy oczyszczalnie ścieków. Takie inwestycje fundamentalnie poszerzają jakość i możliwość przyjmowania turystów z całej Polski, co przekłada się na to, że branża turystyczna może się swobodnie rozwijać. Mechanizm ten dotyczy całego regionu, bo nie tylko Podhale żyje z turystyki, ale cała Małopolska – dodaje wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu zaprezentować program, który rzeczywiście przyczyni się do rozwoju Polski powiatowej i Polski gminnej. Z racji tej, że pełnię funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, muszę powiedzieć, że szczególną uwagę zwracamy na te zadania, które są związane z jakością naszego powietrza i wód. Mieszkam w rejonie podhalańsko-orawskim. To region, który szczególnie potrzebuje tych inwestycji. Chcę zwrócić uwagę na takie zadania, które będą realizowane na terenie miasta Nowego Targu, zadania kanalizacyjne, które będą realizowane w mieście Rabka, gminie Jodłownik… Mam nadzieję, że wszystkie te zadania kanalizacyjne i sanitarne poprawiają jakość naszego środowiska. Mamy też bardzo poważne kwoty związane z budową sieci dróg, np. drogę w Pieninach, która poprawi jakość podróży i spędzania czasu wszystkich, którzy odwiedzają ten piękny region. W trakcie realizacji jest też „zakopianka”. Również te zadania, które realizują gminy, pozwolą na bieżąco uzupełnić sieć dróg, tak aby jakość podróży była jak najlepsza – mówi wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

 

- To bardzo ważny czas dla Polski, Małopolski i całej ziemi myślenickiej. 23 projekty mają być realizowane na terenie powiatu myślenickiego za kwotę blisko 130 mln zł. Trzeba powiedzieć, że rząd Premiera Mateusza Morawieckiego zwiększył kwotę w stosunku do I edycji. To przecież prawie 30 mld złotych w tej edycji Polskiego Ładu na inwestycje strategiczne. Samorządowcy ziemi myślenickiej dziękują za wkład Wojewody Małopolskiego i Parlamentarzystów, którzy wspierają potrzeby naszego regionu. Gdyby nie Państwa zaangażowanie, to takie dofinansowanie nie byłoby możliwe. Gratuluję wszystkim samorządom, które zgłosiły tak dobre dla mieszkańców projekty – podkreśla poseł Władysław Kurowski.

 

– Bez dwóch zdań dzisiaj jest bardzo dobry dzień dla samorządów w całej Polsce, ale również dla samorządów województwa małopolskiego. Nie jest to pierwszy taki dzień, bo jeśli chodzi o środki rządowe dla naszych lokalnych społeczności, one już tak dużym strumieniem płyną do nas od dobrych kilku lat. Powiat wadowicki otrzyma wsparcie w wysokości ponad 127 mln zł. W tym zestawieniu przeważają inwestycje drogowe. Ponad 55 mln zł trafi na modernizację i rozbudowę dróg. Powiat suski otrzyma wsparcie 90 mln zł i również na inwestycje drogowe 53 mln zł, ale tutaj chciałbym też wspomnieć taką inwestycję jak rewitalizacja rynku w Suchej Beskidzkiej, ale również inwestycje związane z Jeziorem Mucharskim, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury turystycznej – mówi poseł Filip Kaczyński.

 

- „Gmina stała się wielkim placem budowy” – taki głos słyszę regularnie, odwiedzając małopolskie samorządy. Nie tylko modernizowane są drogi lokalne, ale powstają całkiem nowe odcinki. Budowane są spektakularne obiekty turystyczne, sportowe i edukacyjne. „Wcześniej nie było takiej możliwości, realizowaliśmy tylko podstawowe zadania” – mówią samorządowcy. A Małopolska zasługuje przecież na ambitne inwestycje. I takie są realizowane dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Serdecznie dziękuję małopolskim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie kolejnych prawie 400 inwestycji w Małopolsce! Bez ich zaangażowania i skuteczności nie byłoby możliwe, aby tak duże środki trafiły do Małopolski – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Lista robi wrażenie

Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce są:

 1. „Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów”” (inwestycja miasta Krakowa, dofinansowanie: 65 000 000 zł),
 2. „Obwodnica Proszowic – etap II” (inwestycja województwa małopolskiego, dofinansowanie: 61 750 000 zł),
 3. „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu” (inwestycja miasta Nowy Sącz, dofinansowanie: 37 000 000 zł),
 4. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów” (inwestycja powiatu krakowskiego, dofinansowanie: 31 448 977,62 zł),
 5. Po 30 000 000 zł otrzymają projekty:

– miasta Krakowa: „Budowa Ośrodka Ruczaj – filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie”,

– miasta Tarnowa: „Modernizacja infrastruktury drogowej dla potrzeb organizacji Igrzysk Europejskich 2023 r.”,

– powiatu miechowskiego: „Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim”.

 

Tylko do samorządu województwa małopolskiego trafi dofinansowanie w wysokości prawie 84 mln zł, powiat krakowski oraz gminy z tego terenu otrzymają ponad 192 mln zł, zaś miasto Kraków – 100 mln zł, Tarnów – 35 mln zł, a Nowy Sącz – 42 mln zł.

 

- Lista inwestycji robi wrażenie. To niezwykle ważne, by mieszkańcy odczuli, że ich okolica się zmienia, że te inwestycje dotyczą bezpośrednio każdego z nich, że w wielu przypadkach będą one stanowiły niemal spełnienie ich marzeń. Gratuluję samorządowcom otrzymanego dofinansowania. To dobry dzień dla Małopolski! To dobra dekada dla Małopolski – dekada inwestycji – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

- Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład to inwestycje w ekologię, infrastrukturę, edukację… – krótko mówiąc, w szeroko pojęty i wielowymiarowy rozwój. Dzięki funduszom rządowym powstają drogi, wodociągi, obiekty infrastruktury sportowej czy turystycznej, nowe oblicze zyskują szkoły, przedszkola… W powiecie tarnowskim w ramach II naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zrealizowane zostaną 43 inwestycje. Najwyższe dofinansowania trafią w tym powiecie: do gminy Radłów (prawie 11 mln zł) na budowę pełnowymiarowej hali sportowej; a Związek Międzygminny Żabno i Lisia Góra otrzyma prawie 8,6 mln zł na budowę stacji uzdatniania wody, zaś gmina Gromnik otrzyma prawie 8,4 mln zł na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. To ważne i potrzebne inwestycje – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

 

Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład: już cztery odsłony

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

 

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

Cele Programu Inwestycji Strategicznych są następujące:

 • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
 • poprawa warunków życia obywateli,
 • powstanie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
 • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

 

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Na inwestycje bliskie mieszkańcom trafi tam ponad 23,8 mld zł. Małopolska zyskała w ramach tego naboru blisko 2 miliardy zł. Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce znalazły się wówczas projekty województwa małopolskiego – „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich” – 161 423 750,00 zł oraz Krakowa – „Budowa budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie – 99 000 000,00 zł oraz „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” – 30 000 000,00 zł.

 

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwała od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 r. Do samorządów trafi łącznie ok. 30 mld zł.

 

Trzecia edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja skierowana do tych samorządów trwała od 28 grudnia 2021 roku do 11 marca 2022 r. Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł.

 

Czwarta edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych trwała od 18 lutego do 11 marca 2022 r. i była skierowana do gmin uzdrowiskowych i posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Do samorządów trafi w całej Polsce łącznie ponad 240 mln zł. W Małopolsce z tej puli zostanie zrealizowanych 10 zadań, a dofinansowanie wyniesie łącznie prawie 44,2 mln zł[1].

 

Dofinansowanie nawet na poziomie 95%

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji:

 • 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja;
  • odnawialne źródła energii;
 • 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor z napędem zeroemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego;
  • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
  • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych;
  • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych;
  • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce;
  • rewitalizacja obszarów miejskich;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej;
 • 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego;
  • tabor transportu kolejowego;
  • tabor transportu tramwajowego;
  • tabor z napędem niskoemisyjnym;
  • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej;
  • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie;
  • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego;
  • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej;
  • rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych;
 • 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) dla inwestycji realizowanych w obszarach:
  • tabor zbiorowego transportu drogowego;
  • tabor zbiorowego transportu wodnego;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości;
  • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych;
  • rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych.

W czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 65 mln zł,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł,
 • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*