BUDŻET

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Gdów radni 13 głosami „za” przy jednym głosie „przeciw” uchwalili budżet gminy Gdów na rok 2017.

Dochody gminy Gdów w 2017 roku zaplanowano na kwotę 74 292 600,00zł., a wydatki wyniosą 72 370 600,00zł. Nadwyżka to 1 922 000,00zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczki i wykup wyemitowanych obligacji.

Na marginesie tej informacji warto przyjrzeć się także polskiemu budżetowi tym bardziej, że co jakiś czas w mediach pojawiają się różne informacje.

Deficyt budżetu państwa po listopadzie wyniósł 27,6 mld zł, czyli 50,4 proc. planowanej w ubiegłorocznej ustawie budżetowej kwoty 54,7 mld zł. Był on niższy o 8,5 mld zł w stosunku do wykonania po listopadzie 2015 r. (36,1 mld zł)

Po listopadzie 2016 r. dochody budżetu państwa (po zmianach) wyniosły 294,5 mld zł, tj. 93,8 proc. ubiegłorocznego planu, wydatki wyniosły 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc.

W okresie I-XI 2016 dochody budżetu państwa były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2015. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc. rdr.

Wzrost dochodów w ciągu jedenastu miesięcy 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z VAT były wyższe o 7,4 proc. rdr (tj. ok. 8,4 mld zł), dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 5 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł), dochody z PIT były wyższe o 7,1 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł), a z CIT wyższe o 2 proc. rdr (tj. ok. 0,5 mld zł).

W listopadzie 2016 r. kontynuowany był pozytywny trend w realizacji dochodów z VAT. W październiku 2016 r.  dynamika nominalna sprzedaży detalicznej była relatywnie wysoka – wyniosła 103,7 proc., co miało pozytywny wpływ na wykonanie dochodów z VAT

Natomiast dochody niepodatkowe w omawianym okresie były o 13,5 mld zł wyższe niż w roku 2015, głównie ze względu na wpływy z tytułu aukcji LTE w lutym i lipcu 2016 r. na łączną kwotę 9,2 mld zł oraz wpłatę w lipcu 2016 r. z zysku z NBP w wysokości 7,9 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie I-XI 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło 322,1 mld zł, tj. 87,4 proc. planu. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku 2015 odnotowano w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień – październik 2016 r. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa w 2016 r. przewidywał deficyt po listopadzie w wysokości 46,03 mld zł; po grudniu – 54,7 mld zł, czyli tyle ile zakładała ustawa budżetowa na 2016 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*