CIĄG DALSZY REORGANIZACJI SZKÓŁ W GMINIE GDÓW

13 kwietnia tego roku na łamach Gazety Gdowianin pisałem o racjonalizacji sieci szkół w gminie Gdów. Walki rodziców o szkoły w roku 2000 przyjęły wtedy burzliwy przebieg i skończyły się między innymi strajkiem okupacyjnym urzędu w Gdowie. Od tamtych wydarzeń minęło 6 lat i ponownie w gminie Gdów przeprowadzono reorganizację szkół. Na czym polegała i jakie były jej skutki – o tym w dzisiejszym artykule.

Zapewne mając w pamięci burzliwe wydarzenia roku 2000 do kolejnej restrukturyzacji sieci szkolnej mieszkańców gminy przygotowywano od co najmniej roku 2004. Najpierw Rada Gminy podjęła uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji oddziału zamiejscowego gdowskiego gimnazjum z siedzibą w Zagórzanach i w Winiarach, jak również o likwidacji oddziału zamiejscowego gimnazjum w Niegowici z siedzibą w Szczytnikach. Ówczesna polityka oświatowa gminy Gdów – jak zapewniała władza – miała zmierzać w kierunku dwóch prężnie działających, piętnasto oddziałowych gimnazjów, doskonale wyposażonych w pracownie komputerowe, pracownie biologiczne i chemiczne, w celu właściwego przygotowania młodzieży do wybrania po gimnazjum właściwej szkoły średniej. Wtedy też wprowadzono w gminie Gdów naukę dwóch języków obcych.

Reorganizacja szkół w gminie Gdów w roku 2006 pozostawała w zgodzie z obowiązującym artykułem 59 ustawy o systemie oświaty.

Kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Gdów była w tamtym czasie Ewa Konieczna. Zmiany w funkcjonowaniu placówek oświatowych były zapowiedziane, odbyły się zebrania z rodzicami i mieszkańcami, natomiast nieuczestniczący w nich rodzice zostali – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – listownie powiadomieni o zamiarze likwidacji. Rodzice odbierali również kserokopie uchwały o zamiarze likwidacji, którą podjęła Rada Gminy. Dodatkowo informację wywieszano w formie obwieszczeń sołtysów i dyrektorów szkół. Powstało również pismo do Kuratorium o wyrażenie opinii.

Likwidacją zostały również objęte z powodu niżu demograficznego dwie filie szkół podstawowych: filia Szkoły Podstawowej w Pierzchowie z siedzibą w Nieznanowicach i filia Szkoły Podstawowej w Zręczycach z siedzibą w Zagórzanach. Zaznaczyć trzeba, że w likwidowanych filiach w tamtym czasie nauka odbywała się w klasach łączonych, z uwagi na małą ilość uczniów.

Różne były plany co do przeznaczenia budynków szkół. W kwestii budynku w Zagórzanach pojawiły się trzy propozycje wykorzystania tego obiektu. Mieszkańcy chcieli, aby budynek wykorzystany był na cele edukacyjne lub podobne i propozycje te zostały pozytywnie przyjęte. W Winiarach w tamtym czasie znajdował się nowy obiekt i w tym sołectwie zdania rodziców były bardziej podzielone. Część rodziców chciała, aby dzieci podjęły naukę w Gdowie, a część nie. Zaproponowano rozwiązanie podobne do zastosowanego w tamtym czasie w Trąbkach czy Niepołomicach, czyli założenie stowarzyszenia i prowadzenie szkoły samodzielnie.

Jakie były kolejne losy reorganizacji szkół w gminie Gdów po roku 2006 o tym w następnym artykule.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*