DELEGATURY STAROSTWA W GDOWIE. TAKI BYŁ PLAN

W 2007 roku odbyło się spotkanie starosty wielickiego Jacka Juszkiewicza z burmistrzami i wójtami gmin wchodzących w skład powiatu wielickiego. Tematem tego spotkania było między innymi utworzenie zamiejscowych oddziałów starostwa. Według wstępnego projektu w Gdowie miał powstać zamiejscowy oddział budownictwa i geodezji.

Ustalenia pomiędzy starostwem a gminami w kwestii powstania zamiejscowych oddziałów starostwa poczynione zostały w połowie kwietnia 2007 roku. Wtedy również zadecydowano, że 8 maja gminy przedstawią swoje stanowiska w tej sprawie.

Według wstępnego projektu zamiejscowe oddziały miały powstać w:

– Gdowie – w zakresie budownictwa i geodezji;

– Biskupicach – w zakresie budownictwa, geodezji i komunikacji;

– Niepołomicach – w zakresie budownictwa i geodezji (wspólnie z gminą Kłaj) oraz komunikacji;

– Kłaju – w zakresie komunikacji.

Wstępnie zaakceptowano również propozycję finansowania delegatur. Koszty związane z ich uruchomieniem, wyposażeniem oraz utrzymaniem miały pozostać po stronie gmin. Natomiast kwestie etatowo-płacowe miły leżeć po stronie starostwa.
Przygotowano porozumienia określające zasady utworzenia i funkcjonowania zamiejscowych oddziałów urzędu.

Taki był plan…

Okazuje się jednak, że w wielu miejscach w Polsce delegatury starostwa okazały się strzałem w dziesiątkę. Tak było między innymi w przypadku delegatur Starostwa Powiatowego w Lubinie, działających w Urzędzie Gminy w Rudnej i w Ścinawie. W obu delegaturach można było złożyć wniosek o pozwolenie na budowę czy rejestrację pojazdu bez konieczności przyjeżdżania do Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*