DO 15 WRZEŚNIA GMINA MOŻE WNIOSKOWAĆ O DOTACJĘ NA PODRĘCZNIKI

Jednostki samorządu terytorialnego, które dotąd tego nie zrobiły mają jeszcze kilka dni – do 15 września – na złożenie wniosku do wojewody o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. – przypomina Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Resort przypomina, że wypełnione przez szkołę lub jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednio wniosek lub informacja mogą być przekazywane w postaci:

  • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • papierowej i elektronicznej:
  • w postaci papierowej, z umieszczeniem stosownej pieczęci i własnoręcznego podpisu, przesłane pocztą tradycyjną;
  • w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W 2023 roku zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Maksymalna kwota dotacji celowej obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:
– podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klas I-III wynosi 99 zł na ucznia;
– materiały ćwiczeniowe w przypadku klas I-III – 55 zł na ucznia;
– podręczniki lub materiały edukacyjne w przypadku: klasy IV – 185 zł na ucznia;
– klasy V i VI – 238 zł na ucznia;
– klasy VII i VIII – 330 zł na ucznia;
– materiały ćwiczeniowe w przypadku klas IV-VIII to kwota 27,50 zł na ucznia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*