DOTACJE UNIJNE W GMINACH W LATACH 2014-2017

W aż 40 jednostkach (około 1,5 proc. wszystkich) nie pojawiły się w ostatnich latach żadne dotacje unijne na inwestycje! W tym gronie jest 18 gmin wiejskich, 6 małych miast, 6 miast powiatowych oraz 10 powiatów. Najwięcej takich samorządów znajduje się w woj. mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Na przeciwnym biegunie znajdują się 42 samorządy, które zdobyły bardzo duże, powyżej 2 tys. zł na mieszkańca. Prezentujemy ranking wykorzystania dotacji unijnych przez samorządy w latach 2014–2017.

Po zapaści z 2016 roku wielkość pozyskiwanych przez budżety samorządowe dotacji z funduszy Unii Europejskiej w 2017 roku nareszcie wzrosła. Warto zauważyć, że nastąpiło to dopiero w czwartym roku bieżącej 7-letniej perspektywy finansowej. Co więcej, wzrost ten, mimo że bardzo wyraźny w porównaniu z rokiem 2016, oznaczał poziom dotacji w dalszym ciągu niższy niż w którymkolwiek z lat w okresie 2010–2015. Pamiętając o tym, że budżet na lata 2014–2020 jest dla polskich samorządów najhojniejszy w całym dotychczasowym okresie naszego członkostwa w Unii Europejskiej, do wykorzystania tych środków pozostało niewiele czasu. Przytaczane dane odnoszą się do dotacji pozyskiwanych przez samorządy i widocznych w ich wydatkach budżetowych. Do tej kwoty należałoby dodać jeszcze środki pozyskiwane przez spółki komunalne, samodzielnie składające projekty, których wydatki nie znajdują odzwierciedlenia w budżetach samorządowych.

Jak wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Wydatki ze środków UE w latach 2014-2017 w zł per capita:

11 miejsce – Gmina Wieliczka – 1155,73 zł
36 miejsce – Gmina Niepołomice – 1134,62 zł
574 miejsce – Gmina Biskupice – 474,09 zł
945 miejsce – Gmina Gdów – 258,80 zł
1067 miejsce – Gmina Kłaj – 203,75 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*