DZIESIĘCIU NOWYCH SOŁTYSÓW W GMINIE GDÓW

6 lutego 2003 roku w budynku Urzędu Gminy Gdów odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów z władzami gminy. Wśród 29 sołtysów pojawiło się dziesięciu nowych gospodarzy.

Na początku warto cofnąć się do statystyki ówczesnych sołeckich wyborów. Na 11361 uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 2121 osób co w skali gminy dało frekwencję 19 procent. Świadczyła ona o tym, że w stosunku do lat poprzednich w społeczeństwie lokalnym pojawiło się większe zainteresowanie problemami gminy i sołectwa. Najwięcej ludzi uczestniczyło w wyborach sołtysa Pierzchowa, aż 42 procent, a w dziesięciu innych wsiach swój głos oddała prawie 1/3 mieszkańców.

Wśród 29 sołtysów pojawiło się dziesięciu nowych gospodarzy. Pięciu sołtysów wraz z upływem kadencji zrezygnowało z dalszej pracy, a druga piątka musiała uznać wyższość swoich kontrkandydatów w wyborach. Cała dziesiątka: Grażyna Dębowska z Huciska, Ewa Dudzik-Szybowska z Krakuszowic, Maria Sewiłło z Niegowici, Barbara Gądek ze Zręczyc, Janina Natanek z Podolan, Małgorzata Kazek z Jaroszówki, Kazmierz Król z Gdowa, Adam Wrześniak z Niżowej, Paweł Tuleja z Kunic oraz Józef Stopa z Wieńca otrzymała od władz gminy pamiątkowe dyplomy, upominki oraz ciepłe słowa podziękowania za dotychczasową pracę.

Po pożegnalno-powitalnej ceremonii wszystkich sołtysów czekało krótkie szkolenie, którego celem było uzupełnienie, przypomnienie i pogłębienie wiedzy na temat obowiązków i zasad, jakimi powinien kierować się każdy gospodarz sołectwa. Ówczesna skarbnik gminy Gdów Stanisława Domańska przekazała informacje na temat finansowych szczegółów, a zwłaszcza środków do dyspozycji sołectw, zadań związanych z pracą inkasenta, gratyfikacji finansowych i sposobów rozliczania się z Urzędem.

 

Poniżej pełna lista ówczesnych sołtysów (pierwsza dziesiątka to sołtysi w tamtym czasie nowo wybrani):

Hucisko – Alina Gumułka;

Kunice – Janina Szczudło;

Niżowa – Maria Wrześniak;

Zręczyce – Maria Feliks;

Jaroszówka – Stanisław Konieczny;

Krakuszowice – Krzysztof Bułat;

Niegowić – Jan Kasprzyk;

Podolany – Edward Grabowski;

Wieniec – Piotr Chmielek;

Gdów – Zbigniew Gumułka;

Bilczyce – Jan Kaleta;

Czyżów – Józef Filipowski;

Cichawa – Krzysztof Chyrc;

Fałkowice – Irena Woźniak;

Klęczana – Bronisław Sendorek;

Książnice – Jan Migdał;

Liplas – Robert Kasprzyk;

Marszowice – Ludwik Szostak;

Niewiarów – Józef Stachnik;

Pierzchów – Józef Kostuch;

Stryszowa – Jolanta Kominiak;

Szczytniki – Kazimierz Bułat;

Świątniki – Jan Sowa;

Wiatowice – Katarzyna Zawadzka;

Winiary – Tadeusz Nykiel;

Zborczyce – Edward Nowak;

Zalesiany – Stanisław Patela;

Zagórzany – Anna Chwajoł

 

A z jakimi zagadnieniami musieli się ówcześni sołtysi mierzyć w początkach nowej kadencji?

– z paliwem rolniczym i bonami paliwowymi;

– z kwestią lisów (Urząd wystąpił do Kół Łowieckich o dodatkowy odstrzał lisów, gdyż z racji podawanych zwierzętom szczepionek ich populacja na terenie gminy Gdów w tamtym czasie wzrosła blisko trzykrotnie;

– z kwestią lasów (zgodnie z nową ustawą o lasach państwowych w tamtym czasie wystąpił nowy podział terenów leśnych gminy na nadleśnictwa: Brzesko, Niepołomice i Myślenice);

– z wprowadzanym systemem IACS (a zwłaszcza ze znakowaniem zwierząt i wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia);

– ze szkoleniami (Urząd nawiązał wtedy kontakt z Katedrą Europeistyki UJ w Krakowie i na tej podstawie organizowane były cykliczne spotkania szkoleniowo-informacyjne).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*